Scania sätter mål för minskade utsläpp i leverantörskedjan

Scania rapporterar redan resultat för de vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Targets) som mäter utsläppsminskningar både från egen verksamhet och från när fordonen används. Nu kompletteras de med mål för leverantörskedjan.

År 2020 blev Scania första tillverkare av tunga fordon att anta vetenskapligt baserade klimatmål och flera av deras konkurrenter har följt dem i spåren. Målen som mäter utsläppsminskningar både från egen verksamhet och från när fordonen används, är integrerade i våra affärsmål och påverkar prioriteringarna i alla delar av verksamheten, från produktion till produktutveckling och försäljning.

Framöver kommer det också att finnas en tydligare koppling mellan Scanias klimatmål och ersättning till ledande befattningshavare. Utfallet i arbetet med att minska utsläpp i den egna verksamheten får nu direkt koppling till utbetalda bonusar.
– Våra klimatmål finns alltid med oss i våra beslut. De är grunden för vår strategi och väg framåt, säger Andreas Follér, Head of Sustainability, Scania.

Utöver målen att minska koldioxidpåverkan från sin egen verksamhet och från sina produkter när de används, utökar de nu målen för dekarbonisering till att omfatta även leverantörskedjan. Vissa delar av Scanias leverantörskedja, som batteri- och ståltillverkning, orsakar stora utsläpp och står för en väsentlig del av Scanias totala koldioxidavtryck.

De största utsläppskällorna är batterier, stål, aluminium och järn. Med utgångspunkt i en livscykelanalys har de utformat en strategi för koldioxidminskning i sina europeiska tillverkningskedja inklusive mål för 2030 som går från 35 till 90 procents reduktion för de olika materialen och komponenterna.

Det här är bara början på Scanias resa mot minskade koldioxidutsläpp i leverantörskedjan.
– Vi arbetar med att bredda åtgärderna så att vår strategi för fossil utfasning till slut omfattar hela Scanias värdekedja, avslutar Andreas Follér.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-30 08:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Batteritillverkning CO2 Dekarbonisering Klimatmål Lastbilar Lastbilstillverkare Leveratörskedja Scania Ståltillverkning