Morell (SD) efterlyser skärpta straff för transportfusk

Thomas Morell (SD) gör i en interpellation till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) en jämförelse mellan svenska och danska straff för bland annat brott mot reglerna om kör- och vilotider och missbruk av förarkort. Morell vill veta om ministern tänker göra något för att skärpa de svenska straffen.

Thomas Morell hänvisar till en artikel i Proffs som tar upp ”en intressant dom från Danmark”.

Artikeln Morell tar avstamp i handlar om ett danskt familjeåkeri som fuskat med kör- och vilotider samt att det i verksamheten har körts på annans förarkort.

Det totala bötesbeloppet i det fallet landade på motsvarande 3,5 miljoner svenska kronor, samt fängelsestraff.

Morell menar att domen ”belyser den stora skillnaden mellan Danmark och Sverige när det gäller brott gällande den yrkesmässiga trafiken”.

Han konstaterar i interpellationen att Sverige nyligen höjde sanktionsavgiften för otillåten cabotagetrafik från 40 000 till 60 000 kronor. När det gäller böter och utomnordiska medborgare är det mer regel än undantag att åklagare lägger ned ärendet eftersom det anses vara oskäligt att driva ärendet vidare med utgångspunkt från straffsatsen, skriver Thomas Morell.

Morell är av uppfattningen att Sveriges oförmåga att straffa de utländska aktörer som systematiskt bryter mot regelverket har skapat en marknad för olaglig verksamhet. ”Poliser på fältet säger att det är som att fiska i ett akvarium. I många fall lyckas polisen driva in sanktionsavgifter och böter, men alltför ofta läggs ärenden ned”.

I interpellationen tydliggör Thomas Morell att det är uppenbart att Sveriges nivåer på böter och sanktionsavgifter är för låga eftersom de utländska aktörerna medvetet kalkylerar med att få betala småsummor då och då. Han pekar på det faktum att Danmark visar att de tar den här typen brottslighet på allvar genom att utdöma höga straff.

Avslutningsvis förklarar Thomas Morell att om det ska bli ordning och reda på landets vägar ”måste det kosta pengar om åkare/transportörer systematiskt ägnar sig åt grova överträdelser av den lagstiftning som reglerar den yrkesmässiga trafiken”.

Med det ”förordet” frågar Thomas Morell justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om han och regeringen avser att ”se över nivåerna på böter och sanktionsavgifter så att de får den avskräckande effekt som lagstiftningen eftersträvar?”.

Senast den 5 april måste Morgan Johansson ha svarat på frågan.

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-22 15:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Danmark Interpellationer Rättsfall Sanktionsavgifter Sverige