Foto: eCom Expo Foto: eCom Expo

Klimatstrategi för nyttofordon skapas ”live” på eComExpo

Omställningen av de tunga transporterna går för långsamt. Det menar 2030-sekretariatet som nu tar fram en klimatstrategi för nyttofordon. Arbetet görs inför öppen ridå, live på eComExpo den 6–7 april.

2021 registrerades 8 083 nya tunga fordon i Sverige, varav 6,4 % på gas, 3,2 % el, 0,3 % elhybrid och 0,1 % etanol.

Nio av tio tunga fordon som säljs är alltså fortfarande fossildrivna och utvecklingen har inte alls gått lika snabbt som inom privatbilism och kollektivtrafik.
– 2030-målet illustreras ofta med en elbil, men den tunga sektorns omställning är minst lika viktig och här går det alltför trögt. Det vill vi ändra på, och exakt hur det ska gå till ska berörda parter utarbeta tillsammans, säger klimatdebattören Mattias Goldmann som leder processen på eComExpo 6–7 april.

– Incitamenten är för svaga, infrastrukturen för dåligt utbyggd och kundtrycket är för litet. Hur kan vi ändra på detta?

På mässan kommer en konkret handlingsplan för transportnäringen att tas fram av branschfolk, politiska representanter och sakkunniga. Arbetet sker inför publik som också bjuds in att medverka.

2030-sekretariatet med sina fler än 70 partners är en viktig del av eComExpo och kommer också att bredda mässans fokus.
– Vi är inte en tankesmedja utan en handlingskedja, säger Maria Stenström på 2030-sekretariatet. När vi gör en strategi är det inte bara en massa mål och ord, utan konkreta åtgärder som tas fram och ska genomföras år för år tills vi är i mål.

– Det är ett starkt fokus på elektrifiering idag. Vi menar att samtalet måste handla om alla lösningar som kan bidra till att nå 2030-målet om en fossilfri fordonsflotta. HVO, RME, etanolbaserade ED95 och biogas, samt på lite sikt även vätgas.

Strategin, eller handlingsplanen, kommer att färdigställas våren 2022 för att kunna ligga till grund för kommande mandatperiods arbete inom politiken. Den kommer att bli ett underlag för den konstellation som regerar efter valet den 11 september.

eComExpo är den första mässan i Norden som är helt ägnad åt en fossilfri transportnäring.

Hit kommer utställare med allt från el-lastbilar till laddsystem. Dessutom deltar fler än 60 personer från olika delar av branschen och samhället i nästan 30 seminariepunkter. Mässan äger rum den 6–7 april på Scandinavian XPO i Arlandastad.

Mattias Goldmann och Maria Stenström från 2030-sekretariatet som nu tar fram en klimatstrategi för nyttofordon. Foto: eCom Expo

Om artikeln

Publicerad: 2022-03-01 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030-sekretariatet Arlandastad eComExpo Scandinavian XPO