Foto: Alon Harel/Mostphotos. Foto: Alon Harel/Mostphotos.

VTI representerar Sverige i samarbete med ”Battery Swapping”

Battery Swapping är en teknik på stark frammarsch. I stället för att stå still och ladda bilen byter man ut det tomma batteriet till ett nytt. Det tar bara några minuter så kan man köra igen. Inom IEA sker nu ett internationellt samarbete om Battery Swapping och VTI har fått i uppdrag av Energimyndigheten att delta i detta samarbete.

Samarbetet syftar till att tekniken utvecklas mot gemensamma standarder och att den blir gynnsam för användare, klimat och miljö.
– Vi ser att Battery Swapping används i allt fler tillämpningar, till exempel för motorcyklar, personbilar, lastbilar, båtar, drönare och arbetsmaskiner, säger Arne Nåbo, forskningsledare på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut).

Därmed bidrar forskningsinstitutet till att öka förutsättningarna för att tekniken med batteribyte kommer att bidra till en snabb och effektiv elektrifiering av transporter. Speciellt ser de att batteribytesteknik kan komma att få betydelse för många användare av elfordon som idag har svårt att hitta bra laddlösningar.

Man kommer också titta på hur tekniken kommer att påverka elnätet och affärsmodeller för batteribyte.
– Vi hoppas att fler svenska organisationer tycker Battery Swapping är intressant och vill vara med och bidra. Vår ambition är att skapa en svensk referensgrupp. Kontakta mig gärna för mer information”, säger Arne Nåbo.

Arbetet kommer att genomföras bland annat via möten, seminarier, studiebesök och konferenser.

De huvudsakliga aktiviteterna är:
1) Undersöka och följa statusen för batteribytesteknik och analysera hur det kan stödja utvecklingen av förnybar energi, batterier, elnät och energilagring.
2) Stimulera och stödja utveckling och demonstration av batteribytesteknik.
3) Definiera funktioner, subsystem och gränssnitt för batteribytestekniken för att stödja internationell standardisering.
4) Göra livscykelanalyser innehållande bland annat fotavtryck vad gäller koldioxid och naturresurser, samt ett speciellt fokus på batterier.

5) Genomföra internationellt tekniskt samarbete, etablera en plattform för globalt tekniskt informationsutbyte, möjliggöra informationsutbyte mellan industrier och forskningsorganisationer som är engagerade.

Om artikeln

Publicerad: 2022-02-28 13:44
Kategori: Nyheter
Taggar: Batteribyte Battery Swapping Energimyndigheten IEA Klimat Laddinfrastruktur Lastbilar Miljö transporter VTI