Energimyndigheten

Listar alla artiklar taggade med: Energimyndigheten

Regeringen ger myndigheter i uppdrag att se över ladd- och tankinfrastruktur

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon.

Nu blir det tätare mellan vätgasstationerna

Nu rasslar det till med fler tankstationer för vätgas i Sverige. Hynion Sverige AB fick i dagarna besked om 61 miljoner kronor i stöd för byggandet av två robusta vätgasstationer. Everfuel får 79 miljoner för byggande av tre vätgasstationer.

Nationellt handlingsprogram för ladd- och tankinfrastruktur ska tas fram

Ett nationellt handlingsprogram för laddinfrastruktur ska tas fram och anslutning av el ska gå snabbare, därför ger regeringen Energimyndigheten och Trafikverket i uppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon. Samtidigt får Energimarknadsinspektionen i uppdrag att analysera hur ledtider för anslutning av laddinfrastruktur till elnätet kan kortas.

Nu byggs det vätgasstationer i Västerås och Jönköping

Hynion Sverige AB fick idag besked om att Energimyndigheten bidrar med 61,4 miljoner kronor till byggandet av två vätgasstationer med hög kapacitet som kommer att ligga i Västerås och Jönköping. Stationerna kommer att ha en kapacitet på 1 500 kilo vätgas per dag och byggas de lastbilar som nu ska fasas in.

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel

Nu tillsätts en nationell utredning eftersom regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel.

Redovisning av kontrollstation för reduktionsplikt tidigareläggs

Regeringen har beslutat att ändra Energimyndighetens uppdrag att ta fram underlag för kontrollstation 2022 för reduktionsplikt på bensin, diesel och flygfotogen. Anledningen är att regeringen vill snabbare kunna hantera de förslag som kommer med Energimyndighetens redovisning.

VTI representerar Sverige i samarbete med ”Battery Swapping”

Battery Swapping är en teknik på stark frammarsch. I stället för att stå still och ladda bilen byter man ut det tomma batteriet till ett nytt. Det tar bara några minuter så kan man köra igen. Inom IEA sker nu ett internationellt samarbete om Battery Swapping och VTI har fått i uppdrag av Energimyndigheten att delta i detta samarbete.

Energimyndigheten får i uppdrag att hantera statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att hantera ansökningar om och utbetalningar av statligt stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter, samt att samordna arbetet med informationsspridning och informera om kopplingar till andra stöd inom området.

Elektrifieringsstrategi för en historisk klimatomställning för framtidens gröna jobb

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för en kraftfull elektrifiering som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn.

Europa tar täten med vätgasen

Den senaste veckan har vätgasen varit högt på agendan både i Sverige och internationellt. Fredagen den 25 november lämnade Energimyndigheten sitt förslag till nationell vätgasstrategi, och måndag den 29 kickade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igång European Hydrogen Week i Bryssel.