VTI

Listar alla artiklar taggade med: VTI

VTI och Transportstyrelsen ska analysera dagens vinterdäckskrav

Regeringen ger Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag att analysera dagens krav på vinterdäck för tunga fordon och utreda behovet av förändrade krav på vinterdäck eller däckutrustning för att minska framkomlighets- och säkerhetsproblem i vägtrafiken när det råder vinterväglag. Om behov finns ska Transportstyrelsen föreslå regeländringar.

VTI svarar om elektrifiering av transporter

Ökad kunskap är nödvändig för att skynda på elektrifieringen av transporter. Det har VTI i uppdrag av regeringen att medverka till. Nu är de första tre rapporterna inlämnade som handlar om digitalisering, kostnader och sjöfart.

VTI representerar Sverige i samarbete med ”Battery Swapping”

Battery Swapping är en teknik på stark frammarsch. I stället för att stå still och ladda bilen byter man ut det tomma batteriet till ett nytt. Det tar bara några minuter så kan man köra igen. Inom IEA sker nu ett internationellt samarbete om Battery Swapping och VTI har fått i uppdrag av Energimyndigheten att delta i detta samarbete.

Forskningsprojektet Ride the future har fått tillökning

Nästan två år efter att de första autonoma fordonen i Ride the future-projektet började rulla på campusområdet i Linköping är det dags att välkomna ett tredje fordon. Fordonet tillverkas av EasyMile och med det här tillskottet kommer Ride the future att vara ett av de största autonoma fordon-projekt i Sverige.

Unik genomgång av möjligheter att minska mikroplast från vägtrafiken

VTI har kartlagt och prioriterat potentiella styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och vägslitage. Den nya rapporten är den mest omfattande genomgången av olika möjligheter att minska belastningen av mikroplast från vägtrafiken som har gjorts. Utsläpp från däck beräknas uppgå till drygt 11 000 ton per år vilket är mer än hälften av alla utsläpp av mikroplaster i Sverige.

Tester av de medicinska synkraven för körkort utreds

Regeringen har den 16 september gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att i samarbete med Transportstyrelsen och Trafikverket analysera testmetoder för att bedöma om ett undantag kan medges från de medicinska kraven gällande horisontellt synfält för körkort.

Vinterdäck på sommaren överrepresenterade vid dödsolyckor

Cirka 7 procent bedöms köra på vinterdäck på sommaren i Sverige. Men vid dödsolyckor är andelen cirka 17 procent. Denna tydligt högre andel kan vara en indikation på att vinterdäck på sommaren innebär en ökad olycksrisk.

Begränsad potential att uppnå miljökvalitetsmål genom överflyttning av gods med dagens prioriteringar

Den politiska ambitionen att flytta över transporter av gods från väg till järnväg och sjöfart, har en begränsad potential att bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen. Det sett till de investeringar i infrastruktur och teknik, framför allt på vägsidan, som gjorts och planeras samt de politiska beslut som fattats på nationell nivå och inom EU.

Regeringen påskyndar elektrifieringen av transportsektorn

För att ytterligare påskynda elektrifieringen av transportsektorn, ger regeringen Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att bidra till kunskapsuppbyggnaden på området. I uppdraget ingår även att genomföra pilotprojekt och ta fram modeller för hur elektrifieringen av transportsektorn kan utvecklas.

Nya däckrazzior

Nu är det klart att årets däckrazzior genomförs i Skåne, Västra Götaland, Södermanland, Västerbotten och på Gotland. Däckrazziaperioden startar i år den 30 augusti och pågår i drygt två veckor och görs i anslutning till Polisens kontroller.