Tord Sandahl, vd och koncernchef, kommer snart att ägna all tid åt styrelsearbete. Tord Sandahl, vd och koncernchef, kommer snart att ägna all tid åt styrelsearbete.

Sandahls växlar upp med ny koncernledning

Sandahls gör stora satsningar på att stärka positionerna inom deras två huvudområden Logistik och Entreprenad, inte minst inom det viktiga hållbarhetsområdet. Exempelvis har de ambitionen att nå kraven på minskning av fossila bränslen redan till 2025, istället för lagstadgade 2030. Likaså ska vi 2030 ha nått de mål som lagen stadgar 2045.

Sandahls ser positivt på att marknaden verkar både uppfatta och uppskatta deras ambitioner. För närvarande upplever man ett markant ökat intresse för hela produktutbudet. Prognosen för helåret 2021 pekar mot en total omsättning väl i nivå med tidigare år och ett resultat som blir ett av de bättre i koncernens historia.

För att möta marknadens förväntningar genomför Sandahls en genomgripande organisationsförändring där ledarskapet förnyas och kompetensen höjs. Följande medarbetare hälsas välkomna till sina respektive tjänster:
– Joakim Hansson tillträder som vd i Sandahls Entreprenad den 6/12 2021
– Mikael Ingesson tillträder som vd i Sandahls Goods & Parcel den 24/1 2022
– Magnus Nilsson tillträder som vd i moderbolaget samt koncernchef den 24/1 2022
Nuvarande vd i Sandahls Entreprenad, Mattias Svensson, tillträder en nyinrättad tjänst som koncernens hållbarhetschef den 6/12 2021.

Tord Sandahl kommer, när alla rekryteringarna är på plats, att helt ägna sig åt styrelsearbete i koncernens bolag.
– Med denna kraftsamling kan vi nu tillsammans utveckla Sandahls till Sveriges ledande fossilfria transportkoncern, avrundar Tord Sandahl.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-12 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Entreprenad Fossilfri Gods Lastbilar Sandahlsbolagen Spedition transporter