Syftet med Green Priority är att sänka trösklarna för en grön omställning av åkeriernas fordonsflottor. Bild: Göteborgs Hamn AB. Syftet med Green Priority är att sänka trösklarna för en grön omställning av åkeriernas fordonsflottor. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Gräddfiler för gröna lastbilar i Göteborgs hamn nu igång

Den 1 januari togs gräddfilerna i drift av Göteborgs hamns två största operatörer. Nu vill vi veta hur ni som kör upplever att Green Priority fungerar och påverkar satsningar som denna åkerierna i valet av fordon vid nyinvesteringar i fordonsflottan.

Den 20 december 2021 berättade vi om att två av Göteborgs hamns största terminaloperatörer, Gothenburg RoRo AB och Stena Line, den i januari 2022 startar gräddfil, Green Priority, för ellastbilar i terminalerna.

Nu har gräddfilerna varit i bruk ett par dagar och vi vill veta om ni har märkt någon skillnad mot tidigare och i så fall på vilket sätt. Är du åkare – kommer satsningar som Green Priority att väga in när du ska köpa ett nytt fordon?

Med Green Priority som satsningen kallas, får gröna lastbilar företräde i terminalerna och tillåtelse att passera före eventuella köer. Väl inne på terminalerna hänvisas lastbilarna direkt till fartyget eller till dedikerade Green Priority-platser vid hämtning eller lämning av gods. Prioriteringen gäller el-lastbilar, både batterielektriska och lastbilar med bränsleceller.

Processen ser lite olika ut beroende på terminalernas specifika betingelser, men grundprincipen är densamma – gröna lastbilar prioriteras. Syftet är att sänka trösklarna för en grön omställning av åkeriernas fordonsflottor. De åkerier som investerar i eldrivna lastbilar förtjänar tydliga effektivitetsvinster och förkortade ledtider, menar terminaloperatörerna.