100% fossilfria transporter hos Coca-Cola i Sverige

Som ett resultat av målmedvetet arbete tillsammans med transportörer använder Coca-Cola i Sverige nu 100% fossilfritt drivmedel i alla inrikestransporter.

Tillsammans med de anlitade transportörerna, har transportteamet i Jordbro jobbat intensivt för att gå över till 100% fossilfritt bränsle i alla inrikestransporter, vilket nu har blivit verklighet. Detta är ett viktigt led i hållbarhetsarbetet och ett steg på vägen mot Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) mål att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Framförallt används HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), ett biobaserat drivmedel som kan användas av fordon som annars körs på diesel.

Eftersom de inte utför sin egen distribution, har de ett mycket nära samarbete med transportörer och leverantörer av drivmedel varit A och O för att få detta på plats.
– Det har varit en gradvis övergång och vi är stolta över att vi tillsammans har hittat en mycket bra lösning och att alla våra transporter nu körs på 100 procent fossilfritt bränsle, säger Anders Johansson, logistikchef, på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

CCEP har sedan tidigare skrivit på Transportinitiativet 2025 med målsättningen att verksamhetens samtliga inrikestransporter och resor i tjänsten ska vara fossilfria senast 2025. Det innebär att ett delmål nu är avklarat. Nästa steg är att fortsätta övergången till fossilfria tjänstefordon. Under 2021 anslöt sig CCEP även till Climate Groups EV100-initiativet med ambitionen att gå över till eldrivna tjänstefordon senast 2030. Ett viktigt åtagande för att minska utsläppen från fordonsflottan under kommande år.

De jobbar kontinuerligt med att minska utsläppen i alla delar av verksamheten.
– Våra utsläpp består till största del av så kallade indirekta utsläpp från köpta varor och tjänster. Därför är det genom långsiktigt samarbete med våra leverantörer som vi skapar betydande förflyttning. Som marknadsledare kan vi även använda kraften i vår storlek för att möjliggöra och främja utsläppsminskningar hos våra leverantörer, säger Lisa Wahlström, hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners i Sverige.

Transportsektorn står inför en utmanande klimatomställning. Framtidens transportlösningar kräver en ökad tillgång till fossilfritt drivmedel, en elektrifiering som består av stabil och fossilfri el samt större kapacitet för godstransporter på järnväg. Nya lösningar och partnerskap är nödvändiga för att minska miljö- och klimatpåverkan inom transportsystemet.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-24 09:36
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Coca-Cola Distribution Drivmedel Fossilfritt transporter Transportsektorn Utsläpp