Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för transportsektorn. Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för transportsektorn.

Svenskt vägnät fortsätter att förfalla med ny plan

Trafikverket presenterade igår förlag till nationell plan för infrastrukturen för åren 2022-2032. Trots att betydande summor satsas på infrastrukturen, räcker inte medlen till för att stoppa förfallet på vårt vägnät. Det gäller såväl det lågtrafikerade som det högtrafikerade vägnätet enligt Trafikverket.

I ett pressmeddelande säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för transportsektorn, att underhållsskulden nu närmar sig 20 miljarder år 2020 och den kommer att öka till 42 miljarder till 2030 om inte ytterligare medel tillförs vägnätet.

Data kommer från Transportföretagens rapport ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll”. Här framgår det tydligt att vägnätet förfaller om inte anslagen höjs drastiskt.
– Bara för att stoppa fortsatt förfall av vägnätet behövs det två miljarder extra varje år utöver de cirka 3 miljarder som avsätts till vägbeläggningen. Ska vi minimera underhållsskulden och få farbara vägar i hela landet till 2030, behövs det 4 miljarder extra varje år till vägunderhållet. De pengar som regeringen tillfört räcker inte på långa vägar, säger Tina Thorsell.

Det finns även andra frågor som överraskar i nationella planen för infrastruktur. Att investering i isbrytare läggs utanför nationell plan är oväntat, anser Tina Thorsell. En ny isbrytare är bland annat en förutsättning för att möta den nyindustrialisering vi ser i Norrland. Transportföretagen är även bekymrade över vad satsningen på nya stambanor kommer att innebära för de totala infrastrukturmedlen och den fortsatta planeringen.

Satsningen på nya stambanor riskerar att bli en gökunge som äter upp andra angelägna projekt, både på väg och järnvägssidan.
– Även om Trafikverket nu talar om möjligheter att reducera kostnaderna lite så känns det skakigt, förseningen Borås-Göteborg stärker bara ytterligare känslan av osäkerhet. Dra i nödbromsen innan det är för sent, säger Tina Thorsell.

Transportföretagen välkomnar att Trafikverket är tydliga med att även om vi hade haft en situation utan trafiktillväxt, hade det varit motiverat med väginvesteringar.
– Att endast 15 procent av investeringarna går till väg är inte rimligt då mer än 8 av 10 transporter sker på väg. Vi hoppas åtminstone att vi kan se byggstart på Tvärförbindelse Södertörn, söder om Stockholm, det är en viktig länk för att utveckla Södertörn, kommenterar Tina Thorsell.

Transportföretagens rapport ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägnät” kan laddas ner här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-01 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastruktur Regeringen Socialdemokraterna Stambanan Trafikverket Transportföretagen Vägunderhåll