Överklagan

Listar alla artiklar taggade med: Överklagan

EK’s Transport AB får nej av kammarrätten

Your Image Description
EK Transport i Helsingborg protesterar mot Transportstyrelsens beslut om indragning av trafiktillstånd tillika gemenskapstillstånd. Kammarrätten ger kalla handen till överklagandet och säger att Transportstyrelsens skrivelser och förvaltningsrättens avgörande leder till slutsatsen att det nu godtagits att prövokretsen hade ändrats innan Transportstyrelsens beslut och att den nya prövokretsen dessutom bedömts olämplig att bedriva yrkesmässig godstrafik.