Överklagan

Listar alla artiklar taggade med: Överklagan

Samskip Sia överklagar kammarrättens dom

Nu står det klart att Samskip Sia överklagat kammarrättens dom – en dag innan domen vann laga kraft.

Fortsatt stopp i arbetsmarknadsutbildningarna till yrkesförare

Som Transportföretagen tidigare rapporterat är Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar riktade till yrkesförare stoppade. Anledningen är att Arbetsförmedlingens upphandling av utbildningarna överklagats.

Regeringen tar strid för mobilitetspaketet i EU-domstolen

Regeringen har beslutat att Sverige ska intervenera i samtliga rättsmål i EU-domstolen i syfte att ta strid för mobilitetspaketet. Beslutet är unikt och understryker hur viktigt regeringen anser att mobilitetspaketet är för bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet.

Litauen:

Nu är det allvar

Litauen flaggar för att det nu är allvar och de kommer att överklaga mobilitetspaketet till EU-domstolen. Den litauiska regeringen har bestämt sig.