Volvokoncernen lanserar världens första fordon tillverkat av fossilfritt stål

Volvokoncernen kan stolt presentera världens första fordon tillverkat av fossilfritt stål från SSAB. Under dagens event, som hölls inom ramen för samarbetet om grönt stål, tillkännagavs att under 2022 kommer fler fordon, i form av en serie med konceptfordon och komponenter tillverkade av fossilfritt stål från SSAB, att lanseras.

Vid ett event i Göteborg, idag den 13 oktober 2021, avtäcktes fordonet – en lastbärare för användning inom gruvdrift och stenbrytning – av Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen.

Under premiären som sändes online och åskådarna fick se världens första maskin tillverkad av fossilfritt stål. Dessutom informerades de om ytterligare ett banbrytande samarbete inom hållbart stål. EU-kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton och Sveriges näringsminister, Ibrahim Baylan (S) deltog vid eventet tillsammans med Martin Lindqvist, vd för SSAB och en rad andra talare.

Martin Lundstedt säger att initiativet med SSAB sätter standarden för en fossilfri framtid.
– Precis som att världens länder samlas vid FN:s 26:2 klimatkonferens, för att diskutera klimatförändringarna måste även företag och industrier samarbeta för att utveckla nya och innovativa lösningar för en framtid fri från utsläpp av växthusgaser. Volvokoncernen strävar efter att ingå innovativa samarbeten som exempelvis samarbetet med SSAB. Vi gör det för att utveckla attraktiva, säkra och effektiva nya fordon och maskiner som banar vägen för ett mer hållbart transport- och infrastruktursystem anpassat för framtiden, säger han.

Med målet att vara klimatneutrala och uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2040, arbetar Volvokoncernen för att utveckla hållbara transport- och infrastrukturlösningar för framtiden. Vid sidan av elektrifiering av fordon och maskiner strävar Volvokoncernen efter att minska koldioxidavtrycket från hela leveranskedjan och den senaste innovationen är ytterligare ett steg i rätt riktning. Att presentera det första fordonet i världen tillverkat av SSAB:s fossilfria stål, ser man som en riktig milstolpe.

Omställningen mot grönt stål är ett viktigt steg både för Volvokoncernen och för transport- och infrastrukturbranschen i sin helhet, i synnerhet om man betänker att 70 procent av en lastbils vikt utgörs av stål och gjutjärn , en siffra som är ännu högre än så för Volvos maskiner. Denna första konceptmaskin, tillverkad vidVolvo CE:s anläggning i Braås, är bara början. Serietillverkning i mindre skala planeras under 2022 och följs sedan av masstillverkning.