Tamros produkter transporteras i PostNords biogasfordon by Gasum biogas – så uppfyller man både klimatmål och lagkraven för transporter av medicin. Foto: @Sami Heiskanen

Tamros produkter transporteras av PostNords biogasfordon

Tamros logistik påverkas förutom av målen för hållbarhet, även av lagstiftningen rörande transporter av hälso- och sjukvårdsprodukter. Med transportsamarbetspartnern Postnords biogasbilar hanteras logistiken på ett tryggt, kostnadseffektivt och mer klimatvänligt sätt.

En del av de transporter som Finlands distributör av hälso- och sjukvårdsprodukter Tamro gör till kunderna, sker med hjälp av Gasums biogas. Tamros kunder finns över hela Finland i alltifrån storstäder och tätorter till mindre samhällen, så det blir långa körsträckor. Logistiken är också en betydelsefull faktor i Tamros verksamhet ur ett klimatperspektiv.

Katja Toivonen, chef för kvalitets- och företagsansvar på Tamro och säger att deras mål är att minska våra utsläpp med 40 procent från 2020 års nivå fram till år 2025.
– Dessutom har vi i Tammerfors- och Åbo-regionen för avsikt att fram till år 2025 helt övergå till fossilfria bränslen. Hela Postnord-koncernens gemensamma mål är helt fossilfria transporttjänster fram till år 2030, säger hon.

För närvarande används biogas i fyra fordon anpassade för den här typen av transporter. Fordonen är utrustade med en särskild värmeregleringsteknik som håller en jämn transporttemperatur oberoende av temperaturen utomhus. Biogas kan för det mesta användas i just de fordon som man redan bekräftat är lämpliga för läkemedelstransporter. Av den anledningen är det ett mycket intressant bränsle att använda med inom logistik för läkemedelsbranschen.

Efterfrågan på hållbara leveranskedjor ökar i Finland och i de övriga nordiska länderna. Allt fler företag investerar också numera i miljövänliga gasdrivna fordon. Mer konkret syns det i verksamheten hos företag som Tamro och PostNord, som är föregångare på området.

Tamros transportsträckor varierar stort. De innefattar stamrutter med tung trafik, korta sträckor i staden som körs med lättare fordon och allt däremellan. Förutom till person- och distributionsbilar, lämpar sig biogas också som drivmedel för tunga fordon.

Markku Suopanki, senior sales manager på Gasum tycker att Tamro och Postnord är ett utmärkt exempel på ett partnerskap där man tillsammans minskar utsläppen från transporter på ett kostnadseffektivt sätt.
– Partnerskapet är även ett konkret exempel på den konkurrensfördel som biogas erbjuder företag, avrundar han.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-26 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas Gasum Godstransport Klimatvänlig Logistik Medicintransport Miljö PostNord Tamro