Till vänster klampen för den hävdade kombitransporten. Till höger söndagens klampning.

Samtliga kontrollerade djurtransporter fick anmärkningar

Onsdagen den 29 september utförs samverkanskontroller i Västerås. Bland annat samverkar yrkestrafikgruppen med Länsstyrelsen med inriktning på djurtransporter. Gruppen sprider ut sig i Salaområdet och det nedslående resultatet av djurtransportkontrollerna är att ingen klarade sig utan anmärkning.

Totalt kontrollerade man 11 djurtransporter bestående av såväl hästsläp, hästlastbilar och två tunga djurbilar. Samtliga kontroller resulterar i anmärkningar på bland annat skyltar, djurbilar med överbeläggning, papper som ej är i ordning samt avsaknad av brandsläckare och kniv. Ingen djurtransport klarar sig helt utan anmärkning.

Även om inriktningen är djurtransporter, finns det andra ekipage som också väcker intresse. Trafikpolis Ylva Frohm ser ett trailerekipage som kör mot Sala. Speditören är en numera välbekant kombitrafikaktör. Ekipaget stoppas på Evelund för kontroll.
– Det finns en del oklarheter kring dokumentationen för en transport från Gällö till Katrineholm, en sträcka på över 400 km fågelvägen, med andra ord för lång för att rymmas inom kombidirektivet. Chaufförens förklaringar och fraktsedlarna stämmer inte överens, säger bilinspektör Jonas Nordin..
Ekipaget klampas och under tiden ger sig Ylva Frohm ut för att hämta in ytterligare ett ekipage.

Norr om Sala på riksväg 70, stoppar hon ännu ett ekipage från samma speditör som har mycket trafik genom området från och till kombiterminalen i Katrineholm.
– När vi är klara med det första ekipaget åker vi till platsen för att assistera och konstaterar att här finns det tre transporter som inte uppfyller kombidirektivet då de är för långa, säger Jonas Nordin.
Ännu en klamp tas fram och monteras på dragbilen.

En timme senare kommer ett besked från speditörens dotterbolag i Lettland som bekräftar att två sanktionsavgifter om 40 000 kronor har betalats in. Då de båda ekipagens pågående transporter inte är olagliga, kan de rulla vidare.

Förutom 11 djurtransporter, kontrolleras bland annat 12 tunga lastbilar med släp. 8 fordon fick en flygande inspektion och 12 fordon vägdes. Totalt hindrades 5 fordon för fortsatt färd under passet varav ett antal leder till klampningar för överlast och/eller lastsäkringsbrister. Även böter skrivs ut för bland annat användande av handhållen mobiltelefon under färd och för lastsäkring och överlast.

Antalet misstänkt otillåtna cabotagetransporter blir totalt tre under samma vecka. Redan när yrkestrafikgruppen arbetar i Västerås söndagen den 26 september träffar de på en otillåten cabotagetransport.
– Föraren har kommit till Sverige med buss och tagit över lastbilen här i Sverige för 7 dagar sedan. Han kan inte visa upp någon internationell inkommande transport och har utfört 3 nationella transporter, säger Jonas Nordin.
Lastbilen klampas och betalningen kommer dagen efter. Trailern är tom och föraren informeras om att han enbart får lasta en sändning och med den lämna landet.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-08 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Djurtransporter Klampning Kombitrafik Otillåtet cabotage Polis Sanktionsavgift Transportstyrelsen