Kim Johansen säger att deras slovakiska företag nu har fått helt klart för sig att dokumenten måste vara korrekta.

Kim Johansen: Nu kommer dokumenten att vara korrekta

Den 7 oktober stoppar yrkestrafikgruppen i Eskilstuna ett av Kim Johansens slovakiska ekipage som transporterar för Bring. Dragbilen har kommit in till Sverige från Norge med en lastad trailer som sedan ställs av i Trelleborg för vidare färd ner i Europa. Dokumenten är så bristfälliga att det landar i ett otillåtet cabotage. Den 11 oktober upprepar historien sig.

Morgonen den 11 oktober är det dags igen då ett annat av Kim Johansens slovakiska ekipage stoppas vid Arphus, Strängnäs utmed E20. Historien upprepas och upplägget känns också igen då dragbilen kommit in från Norge till Sverige med en lastad trailer vars gods har slutdestination i Tyskland. Trailern ställs av i Trelleborg och åter är dokumenten så bristfälliga att det blir ett otillåtet cabotage.

Inte blir det bättre när det framgår att dragbilen hämtar två lastade trailers som kommer in med färjan till Trelleborg och sedan ställer av dem på kombiterminalen i Malmö för vidare transport mot slutdestinationen. En intermodal transport, alltså en kombitransport, görs i den inledande och/eller den avslutande delen av transporten.
– Att köra mellanliggande transporter som gjorts i det här fallet, hamnar direkt under cabotagereglerna och dem bryter dragbilen mot redan när han ställer av den i Norge lastade trailern och kopplar nästa lastade trailer, säger bilinspektör Patrick Zetterberg som menar att åkeriet är ”ute och cyklar” när man hävdar kombitransport för mellanliggande delar av transporten.

De omfattande bristerna i dokumenten gör att det inte heller går att hävda kombitransporter. Dokumenten har brister som bland annat innebär att man inte kan se var enheter hämtats, ställts av lossats och av vem.
– Men Kim Johansen i Slovakien säger att de inte vet vad det är som är fel eftersom de har gjort allt ”by the book” och alltså inte har gjort något fel, säger Patrick Zetterberg

Trailern dragbilen har med sig när den stoppas är kopplad i Malmö och har varit i Eskilstuna och lossat. Godset som ligger kvar ska till Södertälje. Åter är det dags att ta fram klampen och invänta betalning av sanktionsavgiften. Dragbilen får sedan inte fortsätta transporten med den lastade trailern som istället måste tas över av en annan dragbil.

Även denna gång säger Bring att föraren skrivit fel i dokumenten och att det beror på ett kommunikationsproblem.
– Så ska det inte gå till och det har vi varit tydliga med i kontakten med åkeriet, säger Bring och tillägger att de alltid kör på det strängaste regelverket, alltså cabotagetransport. Varje gång en trailer gör en ny tur räknas det som en cabotagetransport och att man gör aldrig mer än tre transporter.

Vi kontaktar åkeriet och talar med Kim Johansen själv som säger att problemet ligger hos det slovakiska företaget.
– Deras pappersarbete har verkligen lämnat mycket att önska, men vi tog ett stadigt grepp om situationen och nu ska dokumenten fyllas i korrekt, säger Kim Johansen.

Han lyfter att även om förarna är duktiga chaufförer, är de inte alltid lika duktiga på att fylla i dokument, särskilt inte om de inte behärskar ett gångbart språk. Därför ska nu avsändaren fylla i allt utom åkeriets namn och sedan ska föraren signera.

Men oavsett om dokumenten är rätt ifyllda, är det fortfarande så att den internationella lasten från Norge till Tyskland ställs av orörd i Trelleborg.
– Det stämmer och nu kommer föraren att se till att dokumenten visar att han har ställt av den där och därmed avslutat sin transport och då kan dragbilen användas för cabotagetransporter, säger Kim Johansen.

Hädanefter kommer fraktsedeln för godset att ha färjeterminalen i Trelleborg som slutdestination vilket då Kim Johansen menar innebär att dragbilen till fullo har slutfört sin internationella inkommande transport och därmed är berättigad att utnyttja undantaget cabotagetrafik. Men det är ju en färjeterminal där godset inte alls kommer att hanteras?
– Vi anser att om det på fraktsedeln står att dragbilens uppdrag är att leverera till färjeterminalen i Trelleborg så har dragbilen slutfört sin internationella transport, men om det visar sig att det inte är lagligt kommer vi omedelbart att förändra transportupplägget, avrundar Kim Johansen.

Transportstyrelsens säger att deras uppfattning tidigare har varit att den internationellt inkommande godstransporten ska levereras hos den slutliga mottagaren av godset för att kvalificera för cabotagetransporter, men det har kommit en dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge gällande beställaransvar som meddelades 2021-06-14 i mål nummer B 3664-20. Domen vann laga kraft den 13 juni.

Detta medförde att Transportstyrelsen behövde ändra sin tillämpning i enlighet med domen avseende när den inkommande internationella godstransporten ska anses vara avslutad. För närvarande betyder detta att den internationellt inkommande godstransporten inte behöver avslutas hos den slutliga mottagaren av godset som ska vara angiven på bevismaterialet för att anses vara avslutad och därmed kvalificera för cabotagetransporter.
– Under förutsättning att de villkor som finns i artikel 8 i den så kallade godsförordningen (1072/2009) är uppfyllda, så är det Transportstyrelsens uppfattning att efterföljande inrikestransporter får utföras som cabotagetransporter, avrundar Transportstyrelsen.

Snart ska ytterligare delar av EU:s mobilitetspaket träda i kraft och då kan detta komma att ändra sig.