DeXpress AB: "Det är svårt att vara svensk åkare idag." Foto: Transportstyrelsen/genrebild. DeXpress AB: "Det är svårt att vara svensk åkare idag." Foto: Transportstyrelsen/genrebild.

DeXpress AB: ”Visst har vi som företag ett ansvar”

Transportstyrelsens företagskontroll hos DeXpress AB i våras, ledde till en sanktionsavgift som överskreds maxbeloppet. Baserat på företagets årsomsättning blev summan 308 474 kronor. Det påträffades bland annat många handahavandefel av färdskrivaren, men även körning på annans förarkort än det egna. DeXpress har nu nya rutiner och har kompletterat utrustningen, men säger också: ”Det är svårt att hitta bra chaufförer.”

Den 12 februari varslar Transportstyrelsen det Växjöbaserade åkeriet DeXpress AB om att en företagskontroll ska göras enligt förordning 2004:865 av bland annat kör- och vilotider samt färdskrivare. Kontrollen förlöper inte smidigt då DeXpress har svårigheter med att lämna in all eller åtminstone tillräckligt med underlag för att kontrollen ska kunna göras.

När underlaget senare blir tillräckligt, står det klart att det finns en mängd överträdelser av olika grader inom de flesta områdena. Många handhavandefel av färdskrivare blir snart stora summor precis som många kör- och vilotidsöverträdelse blir. Än mer graverande är det att en förare vid 24 tillfällen har framfört fordon med annan persons förarkort.

Det blir inte heller bättre när de svenska och utländska förarna kontrolleras mot Skatteverket eftersom det saknas inkomstuppgifter på många förare. Ej heller är de utländska förarna anmälda som utstationerade hos Arbetsmiljöverket.

Den totala sanktionsavgiften överskrider maxbeloppet på 800 000 kronor och med hänsyn tagen till åkeriets årsomsättning, landar slutsumman på 308 474 kronor. Beslutet har vunnit laga kraft och har alltså ej överklagats.

Vi kontaktar DeXpress som idag har ett femtontal dragbilar i trafik och kör med för de stora speditörerna. Åkeriet säger att systemet de haft för att hålla koll på att förarkort tankas ner och hur färdskrivaren hanteras samt kör- och vilotiderna, inte har fungerat fullt ut.
– Ibland har vi upptäck att det saknats nerladdningar som har gjorts. Och att det blir så många fel i kontrollen och så mycket pengar, beror på att även små fel snabbt kostar mycket om de är många, säger DeXpress som menar att det nog inte finns något åkeri som skulle klara sig helt prickfritt ur en kontroll, men kanske inte så kostsam som deras blev.

DeXpress pekar på att Transportstyrelsens kontroller är viktiga för trafiksäkerheten, men att det ibland blir lite fyrkantigt eftersom saker sällan är bara svart eller vitt. Men om förare inte kan ta till sig information om hur att hantera färdskrivaren, varför behåller ni dem?
– Det är chaufförsbrist och vi måste ta de förare vi hittar som vill köra trailers, vilket inte alltid innebär de allra bästa förarna. Ett stort problem ligger i att svenska åkerier, särskilt inom trailerbranschen, har svårt att fakturera speditörerna det faktiska belopp som behövs för att betala attraktiva förarlöner. Speditörerna håller priserna nere. Svenska åkerier får knappt mer ut än de utländska åkerierna, säger de.

Just de låga ersättningarna speditörer är villiga att betala sina underleverantörerna, menar DeXpress leder till att man inte kan locka till sig förare som kan ta till sig hur färdskrivaren ska användas och annat viktigt som vid överträdelser kostar åkeriet stora summor.

Varför har ni inte ”hållit efter” era förare bättre?
– Naturligtvis har vi som företag ett ansvar och vi hade kunnat gjort mer. Därför har vi inte heller överklagat Transportstyrelsens beslut. Idag är vi observanta på den här delen av verksamheten och har infört nya rutiner och köpt in ny utrustning, säger DeXpress.
Men är det inte lite i senaste laget?
– Med facit i hand – ja. Men man vill alltid försöka hålla utgifterna nere. Nu blir det en dyrköpt erfarenhet, men vi styr nu upp det här och har daglig kontroll nu, det måste vi, säger DeXpress.

Åkeriet ser fram emot effekterna av när EU:s mobilitetspaket bit för bit träder i kraft, men frågar sig vem eller vilka myndigheter det är som ska kunna kontrollera efterlevnaden.
– Blir det som det är tänkt att bli kan det bli bra, men om inte, ja, vem ska då köra allt gods som måste flyttas? Sverige har inte den egna transportkapaciteten, avrundar DeXpress AB.