Cementa. Foto: Getty Images/SNF. Cementa. Foto: Getty Images/SNF.

Uppseendeväckande beslut av regeringen om Cementa

Regeringen har gett Cementa tillstånd att fortsätta bryta kalk i gotländska Slite, trots att Mark- och miljööverdomstolen tidigare i sommar avvisat ansökan. Det är anmärkningsvärt att juridiken sätts ur spel på det här sättet, skriver Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.

Karin Lexén är Naturskyddsföreningens generalsekreterare och hon säger att regeringen inte bör hålla företag med undermåliga miljökonsekvensbeskrivningar under armarna.
– Det är uppseendeväckande att Mark- och miljööverdomstolens beslut körs över och att det med kort varsel görs förändringar i miljölagstiftningen, säger hon.

Det var på en presskonferens tisdagen den 10 augusti som näringsminister Ibrahim Baylan och miljö- och klimatminister Per Bolund meddelade regeringens beslut som innebär att Cementa kan fortsätta att bryta kalk i Slite på Gotland till nästa sommar. Vad som händer därefter är oklart.

Beslutet kom dagen efter att FN:s klimatpanel IPCC lanserade sin rapport där det tydligt framgår att de närmaste åren kommer att vara helt avgörande om vi ska ha en chans att undvika katastrofala klimateffekter.
– Att på detta sätt förlänga tillståndet för en verksamhet med stor miljöpåverkan när flera tunga miljömyndigheter under många år riktat kritik mot Cementas ofullständiga miljökonsekvensbeskrivning och uttryckt oro för negativ påverkan på vatten och naturmiljö i området, är anmärkningsvärt, säger Karin Lexén.

Cement är ett fossilt material som när det framställs frigör koldioxid som varit lagrad i kalkstenen i miljontals år. Cementa är en av de största utsläpparna i Sverige eftersom företaget står för tio procent av industrins och fyra procent av hela Sveriges koldioxidutsläpp, ,enligt SNF.

Naturskyddsföreningen anser att det behövs krafttag för att på allvar minska cementindustrins och byggsektorns negativa miljöpåverkan. Det innebär bland annat att återvinning och återbruk inom byggsektorn måste öka, men också att alternativa material som trä bör användas i större utsträckning.

För att möjliggöra Cementas förlängda tillstånd, skickade regeringen den 4 augusti ut en remiss med rekordkort svarstid. I sitt yttrande visar Naturskyddsföreningen att ändringen inte bara bortser från Cementas bristfälliga miljökonsekvensbeskrivning utan också bryter mot EU-lagstiftningen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-13 12:21
Kategori: Nyheter
Taggar: Cementa CO2 Fossilt IPCC Miljö Miljöpartiet Regeringen SNF Socialdemokraterna Svenska Naturskyddsföreningen