Promemoria

Otillåten cabotagetransport och beställaransvar

I promemorian lämnas förslag till en ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som innebär att det preciseras vad som avses med en cabotagetransport.


Vidare föreslås en höjning av sanktionsavgiften vid överträdelser av reglerna om cabotagetransporter. Slutligen föreslås vissa justeringar av ansvaret för beställare av internationella vägtransporter och cabotagetransporter.

Vill du läsa hela promemorian, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-06-17 08:09
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvar Cabotage Regeringen Sanktionsavgift Socialdemokraterna