Schenker utökar hållbar stadslogistik i Norge med batterielektriska FUSO e-Canter

DB Schenker och Fuso, ett varumärke inom Daimler Trucks, minskar utsläppen av växthusgaser på Norges vägar och sänder en stark signal inom e-mobilitet när nu åtta Fuso eCanter rullats ut på norska vägar.

I oktober 2020, tillkännagav Schenker och Daimler Trucks att man utvidgar samarbetet. I linje med det, skulle 41 Fuso eCanter-lastbilar köras i daglig verksamhet i elva europeiska länder för att bidra till att minska utsläppen i europeiska städer.

Sedan dess har fordonen tillverkats och i början av året har de levererats till Schenker i Frankrike, Finland, Storbritannien, Nederländerna, Spanien och Österrike.

Som en del av avtalet, utökar Schenker sin flotta av elfordon lokalt i Oslo genom de åtta utsläppsfria Fuso eCanter som nu tagits i bruk.

Med totalt 41 eCanterfordon, har Schenker Europas största elfordonsflotta och är samtidigt Fusos största elfordonskund.