Utländska förare i svenska dragbilar ”påminner om trafficking”

De båda förarna vet inte hur man kör dubbelbemannat på rätt sätt och när chefen för det svenska åkeriet får veta att det blir böter för förarna, uppvisar han en tråkig attityd, men säger att han kanske, möjligtvis, ska betala förarnas böter. Svenska dragbilar med östeuropeiska förare som är uthyrda i flera led, upplever bilinspektören blir allt vanligare och ställer sig frågan: ”Vart och av vem betalas skatter och andra avgifter in?”

[pro_ad_display_adzone id=”46569″]


Den 13 april stoppar Eskilstuna yrkestrafikgrupp en svensk dragbil hemmahörande i Helsingborg. Förarna kör med tvåförarsystem – eller i alla fall försöker de det.
– De körde inte med båda förarkorten i utan när de bytte förare, bytte de även förarkort, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.

Den ena föraren är från Kroatien och den andra från Bosnien. Bosnien tillhör inte EU, men föraren har ett tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd i Slovenien och är uthyrd via flera led till det åkeri vars fordon han nu kör.

Trafikpolis och gruppchef Björn Thunblad ringer upp chefen för åkeriet. Denne talar svenska och är måttligt road över den uppkomna situationen.
– Han tyckte vi skulle ”skita i det här” eftersom det var han som betalade våra löner eftersom han omsatte så mycket och betalade så mycket skatter, så varför skulle han behöva ta det här. En allmänt tråkig attityd, säger Patrick Zetterberg.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Gränspolisen kontaktas, men då den bosniske förarens lön kommer från Slovenien där han har arbetstillstånd, blir det inget utlänningsärende. Det slutar med att förarna skickas iväg med var sin ordningsbot om 4 000 kronor. Åkeriets chef säger att han kanske ska betala dessa.
– Kommer det inga pengar får vi skriva en anmälan på förarna, men då är de antagligen inte kvar i Sverige. Chansen att det leder till att böterna betalas ter sig mycket liten, säger Patrick Zetterberg.

Något som Zetterberg också ser som problematiskt är att han upplever att det i svenska dragbilar sitter allt fler utländska förare som är uthyrda i flera led. Vi påminner oss om hur nordmakedonska förare med bulgariska pass först uppträdde någon gång då och då för att sedan plötsligt komma i mängder och numera utgöra standard. Zetterberg befarar att så även kommer att ske med denna företeelse.

Han säger att i exempelvis Sverige finns det ett grundförnuft kring hur man som arbetsgivare ska behandla sina anställda.
– Men bland en del av dem som hyr in sina förare på det aktuella sättet, verkar det inte finnas mycket sympatier för förarna man använder, säger Zetterberg utan att för den skull generalisera.
Han tycker det är obehagligt likt trafficking när förare hyrs ut i flera led och det känns inte bra, säger han vidare, särskilt inte när det verkar bli allt vanligare.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Zetterberg har inget enkelt och rakt svar på vad som måste göras för att stoppa företeelsen eftersom saken är komplex och omfattar flera olika myndigheter.
– Det behövs mer myndighetssamverkan, kanske skapa en gemensam plattform för den här typen av människoutnyttjande som finns i flera branschen, exempelvis bygg- och restaurangbranschen. Kanske en gemensam platå där alla myndigheterna skulle kunna ha koll på detta, säger han.

Han menar att exempelvis Arbetsmiljöverket måste bli mer involverat, för att inte tala om Skattemyndigheten.
– Ofta när vi påkommer problem med svenska dragbilar är åkeriet förvisso svenskt, men åkeriägaren som ofta har svenskt medborgarskap, har inte sällan sina rötter i till exempel det forna öst. Var betalar hans förare skatter? Vart och av vem betalas sociala avgifter? Vi måste kunna se om föraren får lön, om han ens får något som kan kallas för lön, avrundar Patrick Zetterberg som gärna hade sett att förare i internationell trafik någorlunda behärskar något av de gångbara språken i Europa.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-14 16:04
Kategori:
Taggar: Bilinspektör Böter Kör- och vilotider Myndighetssamverkan Polisen Slavhandel Trafficking