Myndighetssamverkan

Listar alla artiklar taggade med: Myndighetssamverkan

MÅNADENS LEDARE
Genrebild. Foto: Göran Rosengren

Fler trafikpoliser är ingen "quick fix"

Fler myndigheter måste engagera sig i vägbrotten

Den som har följt de politiska debatterna på sistone har också blivit fullmatade med löften om en bättre transportbransch – både från höger- och vänsterpartierna. Pajkastning är ett bra ord för att beskriva dessa debatter. Känsliga frågor besvaras med luddig retorik – från båda håll.
Det som man kan utläsa mellan raderna är att den nuvarande regeringen har fullt fokus på att ruska om i polisorganisationen för att på så sätt renodla trafikpolisens verksamhet. Trafikpolisen ska bli en egen enhet, i en eller annan form. Det talas i termer om ”yrkestrafikinspektion”. Men vad menar man egentligen med ”trafikpolis”?

Utländska förare i svenska dragbilar ”påminner om trafficking”

De båda förarna vet inte hur man kör dubbelbemannat på rätt sätt och när chefen för det svenska åkeriet får veta att det blir böter för förarna, uppvisar han en tråkig attityd, men säger att han kanske, möjligtvis, ska betala förarnas böter. Svenska dragbilar med östeuropeiska förare som är uthyrda i flera led, upplever bilinspektören blir allt vanligare och ställer sig frågan: ”Vart och av vem betalas skatter och andra avgifter in?”
Kustbevakningen måste be om hjälp av polisen för en enkel uppgift som de hade löst själv om bara transporten hade innehållit en gnutta farligt gods.

Slöseri med resurser när Kustbevakningen avslöjar brister i lastsäkringen

Kustbevakningens kontroller i hamnarna brukar sällan ge ”nollresultat”. Att brister i lastsäkringen uppdagas är en vanligt förekommande anledning till såväl böter (om det är farligt gods) som att Kustbevakningen hindrar transporter från att köra ombord på färjan. Den gångna veckan var inget undantag. Men även om myndighetens farligt godsinspektörer har full koll på reglerna om lastsäkring, får de som bekant inte utfärda böter om godset ombord på lastbäraren inte innehåller farligt gods. Vore det inte hög tid att ändra på det? En högst relevant fråga!