Slavhandel

Listar alla artiklar taggade med: Slavhandel

Utländska förare i svenska dragbilar ”påminner om trafficking”

De båda förarna vet inte hur man kör dubbelbemannat på rätt sätt och när chefen för det svenska åkeriet får veta att det blir böter för förarna, uppvisar han en tråkig attityd, men säger att han kanske, möjligtvis, ska betala förarnas böter. Svenska dragbilar med östeuropeiska förare som är uthyrda i flera led, upplever bilinspektören blir allt vanligare och ställer sig frågan: ”Vart och av vem betalas skatter och andra avgifter in?”

Åkeri vägrade lossa tveksam transport

Helgenäs Transporter AB vill inte medverka till olagliga transporter. De vill ha svenska transportörer, svensktalande förare och transporten ska köras lagligt. Igår kom ett ekipage som skulle leverera däck till företaget. Transporten uppfyllde inte företagets kriterier och man vägrade helt sonika att ta emot lasten.