Vägtrafiken dominerar alltmer i transportsystemet

Vägtrafiken, såväl gods- som persontransporter, dominerar alltmer i det svenska transportsystemet, men det anser MRF inte avspeglar sig i de medel som tilldelas för underhåll och investeringar för vägarna.


Godstransportarbetet för kvartal 4 2020 har nu redovisats. Vägtrafiken stod för 11 180 miljoner tonkilometer, en ökning med 14 procent (1 371 miljoner tonkilometer) jämfört med kvartal 4 2019. Gods på järnväg minskade något till 4 382 miljoner tonkilometer (exklusive malmbanan). Totalt ökade godstransporterna något under hela 2020 enligt preliminära siffror.

Charlie Magnusson på MRF.
– Mot bakgrund av de enorma dominans vägtrafiken har för såväl gods som persontransporter, är det inte rimligt med den fördelning av pengar till underhåll och investeringar som finns i nu liggande infrastrukturplaner. Det framhålls av flera forskare och vi håller med, säger han.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-19 08:35
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransport Infrastrukturplan Järnväg MRF Persontransport Regeringen Vägunderhåll