Stationen i Malmö.

Gasum öppnar sin första tankstation i Malmö

Idag den 10 mars öppnar Gasum sin första tankstation för tunga fordon i Malmö. Stationen är den första med flytande gas för tunga fordon i Malmöområdet och är den 16:e tankstationen Gasum öppnar i Sverige. Etableringen ingår i planen att bygga ett nätverk med 50 tankstationer i Norden fram till början av 2020-talet.

 

Etableringen av Gasums nya tankstation i Malmö har skett tillsammans med Volvo Truck Center och kommer att ligga i direkt anslutning till Volvo Truck Centers lokaler. Stationen är placerad i ett industriområde med mycket passerande tung trafik som kommer att kunna dra nytta av den nya tankstationen. Tankstationen erbjuder både naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon.

Tankstationen är en efterlängtad utbyggnad och har väckt intresse hos fler logistikföretag i och med läget vid ett viktigt trafiknav.

Enligt utsläppsmålen EU införde 2019, ska utsläppen av koldioxid från tung trafik minska med 30 procent fram till 2030. Det gör att utvecklingen för vägtransporter med betydligt lägre miljöpåverkan och LNG-fordon sker i stora delar av Europa och efterfrågan på LNG fordon fortsätter att öka.

Sverige har ett utsläppsmål om att minska koldioxidutsläppen med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer när det kommer till vägtransporter. LNG och LBG blir attraktiva drivmedel som kan minska koldioxidutsläppen direkt.

Genom att använda LBG kan man minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med diesel utifrån ett livscykelperspektiv. Med LNG blir koldioxidutsläppen över 20 procent lägre än med konventionell diesel. LNG och LBG kan användas i samma infrastruktur, vilket gör övergången från LNG till LBG enkel och kostnadseffektiv. Detta enligt Gasum.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-10 14:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas CO2 Fossilfritt Gasdrift Gasum LBG LNG Malmö Miljö