Två av fyra polska lätta lastbilar i kolonnen fick polisen med sig in till kontrollplats Heberg.

Frågetecken kring överlastade lättlastare efter kontroll i Halmstad

Den 16 mars befinner sig Halmstads yrkestrafikgrupp på rull på E6. Strax efter lunch, på väg mot kontrollplats Heberg norr om Halmstad, ser de fyra polskregistrerade lätta lastbilar i rad. Två av dem får de med sig in på kontrollplatsen – och där kommer de att få stå kvar ett bra tag.


Det ska visa sig att samtliga fyra kör på samma fraktsedel där det står att lasten totalt består av fyra identiska IBC:er med farligt gods. Bilinspektör Mats Larsson får en känsla av att godset tidigare varit lastat på ett tungt fordon.
– Ingen av de två förarna kan ge en förklaring till varför godset går på fyra fordon nu, säger han.

Förarna kan visa upp originalfraktsedeln för godset där det är angivet 4 IBC och en totalvikt på 4 920 kilo.
– Sedan visar förarna upp handskrivna fraktsedlar för godset de har lastat i sina fordon, alltså en IBC var. Där har vikten för ett styck IBC minskats till 920 kilo, säger Mats Larsson.

Att godset går på fyra fordon gör att det farliga godset hamnar i kategorin värdeberäknad mängd, men det är fortfarande farligt gods varför en ADR-kontroll görs och då finner man att en av fordonens brandsläckare är tom. Det innebär för föraren böter om 2 500 kronor.


Däremot räcker
inte uppdelningen av de fyra IBC:erna för att klara den tillåtna lastvikten på de två fordonen man tagit in. Det ena fordonet väger in på 14 procents överlast och det andra på 18 procent.
– De nya reglerna för beräkning av överlast som infördes i januari innebär att vi räknar överskriden lastvikt på totalvikten. Idag går gränsen för att hindra fortsatt färd tills vikten reglerats på 10 procent mot tidigare 20 procent överskriden maxlast, säger Mats Larsson.

De nya reglerna innebär att dessa ekipage inte får köra vidare innan lastvikten korrigerats. Förarna får böter för överlasterna på 1 500 respektive 2 000 kronor. De tidigare reglerna hade inneburit 71 procent respektive 52 procents överskriden maxlast och 4000 kronor i böter vardera.

Böterna betalas på plats eftersom deras chef har skickat med sitt kreditkort med tillhörande pinkod. Mats Larsson får en känsla av att hela transportupplägget med uppdelningen av godset, nerskrivningen av vikterna på fraktsedlarna samt kreditkortet, är ett planerat upplägg där man är medveten om att det är i strid med gällande regelverk.


När vi talar med
Mats Larsson, står fordonen kvar och väntar på besked från chefen om vad som ska ske härnäst. De får inte köra vidare innan en laglig brandsläckare finns på plats och vikten justerats.
– Vikten är ett större problem eftersom det inte går att lasta av delar av lasten och att tömma ut innehållet är naturligtvis inte ett alternativ, säger Larsson.

Fordonen blev stående på kontrollplatsen tills det ordnades fram en fullt ADR-utrustad, tung lastbil som kunde ta över godset för fortsatt färd mot Nossebro, avrundar Mats Larsson.

Originalfraktsedeln anger en totalvikt på de identiska IBC:erna om 4 920 kilo. På de handskrivna fraktsedlarna har IBC:erna minskat påtagligt i vikt.
Originalfraktsedeln anger en totalvikt på de identiska IBC:erna om 4 920 kilo. På de handskrivna fraktsedlarna har IBC:erna minskat påtagligt i vikt.

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-17 15:56
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Bilinspektör Böter Farligt gods OMlastning Överlast Polisen