EU:s återhämtningsplan historisk chans att ställa om transportsektorn – men regeringen tiger

Transportföretagen har lämnat in förslag till regeringen och ett av förslagen är att pengar från EU:s återhämtningsplan ska användas till att elektrifiera lastbilstransporterna, förbättra järnvägen och skapa en grön flygsektor.
Chaufförspodden – Exklusivt


EU har genom återhämtningsplanen enats om en historisk satsning på hållbar och innovativ återhämtning efter coronapandemin, skriver Transportföretagen. Totalt satsar EU 672,5 miljarder euro för att återstarta medlemsstaternas ekonomier efter coronakrisen och bygga ett mer hållbart och digitaliserat samhälle.

Sverige kommer att ta emot många miljarder kronor som går utöver vår vanliga statsbudget. Men samtidigt är det tyst från regeringen.

Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.
– Återhämtningsplanen är en engångssatsning och enligt EU–förordningen får pengarna inte användas till löpande utgifter. De ska gå till reformskapande engångsinsatser med bestående mervärde. Nu ges den svenska transportsektorn därför en unik möjlighet att ställa om med hjälp av dessa medel. Därför undrar vi varför det är så tyst från regeringens håll, säger han.

Enligt EU-förordningen ska medlemsstaterna göra upp planförslag i samråd med bland annat fackförbund och näringsliv om hur pengarna ska användas. Till skillnad från andra medlemsländer, är det nästan helt tyst om återhämtningsplanen i Sverige.

Transportföretagen har sedan en tid försökt få en dialog med regeringen återhämtningsplanen, men utan resultat.

SpeedTrading

Marcus Dahlsten säger att de signaler de har fått från regeringen, är att medlen ska gå in i den vanliga budgetprocessen, vilket står i strid med EU:s riktlinjer.

Han avrundar.
– Nu vill se att pengarna används rätt. Därför har vi som transportsektorns samlade röst, spelat in tolv konkreta förslag till reformprojekt för en grön och effektiv transportsektor till regeringen. Regeringen har inte fört någon dialog med branschen men vi utgår från att denna hållning kommer att ändras innan tiden rinner ut, säger han.

Några förslag som rör tunga godstransporter på väg:
– Dra elinfrastruktur till de viktigaste godsstråken, i första hand Stockholm-Göteborg-Malmö.
– Bygg ut laddstationer för tung trafik över 3,5 ton. Fördela en halv miljard kronor under åren 2021-2027 för utbyggnad av laddstationer för tunga fordon över 3,5 ton. Det skulle räcka till cirka 92 stationer per år eller cirka 640 stationer under hela perioden. Vi föreslår även att det statliga stödet för laddningsstationer för lätta fordon utökas med 100 miljoner kronor per år mellan 2021 och 2027.
– Öka det statliga stödet till miljölastbilar rejält, från dagens 40 miljoner till 520 miljoner kronor per år under åren 2021-2027. Transportsektorn kan inte bära sina egna kostnader förenade med eldrift inom den tunga trafiken. Det måste ske med utökade statliga incitament initialt.

Daf

Om artikeln

Publicerad: 2021-02-23 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Återhämtningsplan Elektrifiering EU Fossilfritt Gröna Transporter Miljö Transportföretagen