Kammaråklagare Johan Bülow. Foto: Proffs/arkiv. Montage: Heidi Bodensjö

Nytt regelverk för överlaster saknar bötesbelopp

Den 1 januari trädde ett nytt regelverk ikraft för beräkning av överlaster. Det ska leda till ökad tydlighet, ökad trafiksäkerhet samt mer rättvisa böter för överträdelser. Men särskilt många böter lär det inte skrivas ut. Regelverket infördes utan att ordningsbotskatalogen, den som talar om hur stor boten för överträdelsen ska vara, hann ändras innan reglerna började gälla.


”Regelverket har varit otydligt och till viss del även orättvist. Nu rättar vi till det och gör samtidigt bestämmelserna mer trafiksäkra”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i Infrastrukturdepartementets pressmeddelande. Nu kan vi konstatera att effekterna som beskrivs, kommer att dröja. Enligt vad redaktionen erfar av källor, kan det dröja i alla fall två månader.

Vi kontaktar kammaråklagare Johan Bülow på Utvecklingscentrum i Malmö och frågar om han uppfattar att de nya reglerna lägger bättre och mer rättvist fokus på trafiksäkerheten. Johan Bülow understryker att han inte är någon trafiksäkerhetsexpert.
– Detta är regler som länge efterfrågats av flera olika intressenter eftersom det gamla maximilastbegreppet slog väldigt fel ibland. Dessutom är det så att ERRU-förordningen använder totalviktsbegreppet, säger han.

Det nya regelverket infördes trots att ordningsbotskatalogen inte ändrats varför inga bötesbelopp är satta. Varför blev det så? Johan Bülow berättar att eftersom det är en förordningsändring, kommer det ingen proposition utan istället endast ett regeringsbeslut.
– Tyvärr hade jag inte fått någon förvarning om detta. Ändringen i trafikförordningen publicerades den 6 november 2020 med ett ikraftträdande den 1 januari 2021 vilket är alldeles för kort tid för att en ändring av ordningsbotskatalogen ska hinna vara klar samtidigt, säger han.

Johan Bülow säger att han naturligtvis hade en viss beredskap för att ändringen skulle komma, men faktum är att ändringen varit på gång så länge att det arbete som gjorts med en uppdatering, var gjord för länge sedan. Nu fick han ta fram det gamla materialet och till viss del omarbeta det.

Sedan måste ett antal formella steg och beslut tas innan riksåklagaren kan besluta om nya botbelopp.
– Exakt när de nya beloppen kommer kan jag idag inte svara på. Förslaget är för närvarande översänt till Polismyndigheten på samråd enligt 48 kap. 14 § rättegångsbalken. Beslutet kommer att fattas så snart som möjligt, säger han.

Med det nya regelverket kan fortfarande fortsatt färd hindras med avlastning om totalvikten överskrids med mer än 10 procent. Likaså kan körkortet omhändertas om transporten bedöms som vårdslöshet i trafik. Dessa åtgärder handlar om trafiksäkerhet. Böter är emellertid ett straff för att ha kört med överlast och här är inte det nya regelverket i fas trots att det redan nu gäller i praktiken.

Även om bötesbeloppen inte är på plats, kan en polis ändå ha möjlighet att ta ut ett förskott på böter, men proceduren beskrivs av kontrollanter vi talat med, som tidskrävande.
– Polisen kan använda sig av ett fullmaktsförfarande och en åklagare kan utfärda ett strafföreläggande, säger Johan Bülow.
Detta förfarande kan användas oavsett nationalitet på föraren, men frågan om huruvida polisens möjligheter att ta ut förskott av utländska förare är desamma som med en svensk förare, är en fråga som ska ställas till polisen, avrundar kammaråklagare Johan Bülow.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-05 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Böter ERRU Johan Bülow Överlast Polisen Socialdemokraterna Tomas Eneroth Utvecklingscentrum