Sanktionsavgiften betalades direkt utan frågor.

Otillåtna cabotage rullar in på löpande band i Helsingborg

Den 21 januari klampar Helsingborgs yrkestrafikgrupp bland annat tre fordon som landat i otillåtna cabotage. Bland dem är en av speditörerna vanligt förekommande i sammanhanget medan de två andra är sällsynta gäster. Ärendena får lite olika upplösningar, men ett par står i skrivandes stund kvar ännu.


Igår berättade vi om två av de ekipage som Helsingborgspolisen klampade under eftermiddagen när pengarna dröjde. Under förmiddagen samma dag strax innan lunch, tas ett annat ekipage in för rutinkontroll.

Trailern är nederländsk och dragbilen tillhör en estnisk underleverantör. Det är trafikpolis Lars-Göran Samuelsson som handhar ärendet. Vad har gått fel med detta ekipage?
– Föraren tog över fordonet i Sverige den 11 januari och vet inte hur länge bilen rullat här innan. Han har sedan kört 15 inrikestransporter. De hävdar kombitrafik, men flera resor är alldeles för långa för att rymmas inom kombidirektivet. Dokumenten uppvisar också brister och föraren har inget dokument som visar att fordonet kommit in till Sverige med gods, säger Lars-Göran Samuelsson.

Det finns anledning att ställa frågan om varför många speditörer klarar att köra kombitrafik på ett korrekt sätt, medan andra inte gör det och inte sällan hänvisar till att det är svårt att uppfylla de krav som ställs på dokumenten för kombitransporter. Varför dokumenten är svårare att fylla i för en del aktörer än för andra, är en fråga som väntar på svar.

När sanktionsavgiften för det aktuella ekipaget är ett faktum, betalar åkeriet direkt ”med vändande post”, utan några som helst frågor eller protester. Dragbilen måste dock bytas ut och idag den 22 januari, står trailern fortfarande kvar på kontrollplatsen och väntar på en annan dragbil.

Av de två andra ekipagen som under gårdagen klampades, har MTS trailer hämtats, men hur har det gått med det andra ekipaget med trailern från den i sammanhanget mer kända speditören? Åkeriets förare hade ju protesterat och sagt till speditören att en av transporterna var mycket lång och nu stod åkeriet där med en sanktionsavgift.
– Det slutade med att sanktionsavgiften, efter nära ett och ett halvt dygn, till slut ändå betalades under kvällen, men dragbilen måste bytas ut, säger Samuelsson.

Eftersom det dröjde med betalning, hade ekipaget tagits in till polishuset i Helsingborg och där står trailern fortfarande kvar i väntan på en annan dragbil.

Om artikeln

Publicerad: 2021-01-22 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotagetransport Dokumentbrister Klampning Kombitrafik Polis Sanktionsavgift Transportfusket