Foto: Roger Ogemar

Klampen låstes upp – då körde föraren

När föraren inte kan, alternativt inte vill, redogöra för sina förehavanden, får informationen istället komma från färdskrivaren. Och om man efter att klampen har låsts upp och polisen fortfarande är på plats, tror att man ska kunna köra från platsen, då tar man fel.

Under tisdagen den 8 december är Västerås yrkestrafikgrupp i Köping och arbetar. Gruppen har delat upp sig och finns på flera olika platser i området. En grupp tar in ett antal bulgariska dragbilsekipage. Bilinspektör Tommy Roos tar hand om ett av dem.

Dokumenten som medföljer den pågående transporten, visar att godset kommit från Danmark med en annan dragbil. I Malmö tar denna dragbil över trailern för att köra isoleringsmaterialet vidare till Sundsvall för lossning.

När föraren tillfrågas om han har dokument på en inkommande, internationell last som lossats, vet han ingenting om det.

Tommy Roos tankar ur färdskrivaren och ser då att fordonet har stått stilla i Sverige i 20 dygn. Den pågående transporten är fordonets första transport sedan stilleståndet och det är en inrikestransport.

Förutom att föraren inte kan uppvisa dokument på en lossad inkommande internationell last, har fordonet varit i Sverige längre än de 7 dygn inom vilka ett utländskt fordon får utföra cabotagetransporter.

Med de förutsättningarna får fordonet inte köras i cabotagetrafik. Däremot hade föraren kunnat lasta en transport med gods som han tar med sig ut ur Sverige. Men, nu utförs alltså istället en inrikestransport.

Därmed står det klart att det är ett otillåtet cabotage och åkeriet påförs en sanktionsavgift om 40 000 kronor. Eftersom pengarna inte kommer, sätts klampen på.

En klampning för otillåtet cabotage får endast kvarstå i 36 timmar, men pengarna kommer i tid, så vid 11-tiden den 10 december åker Tommy Roos kollegor, bilinspektör Roger Ogemar och trafikpolis Lars Aldén, ut för att ta betalt och sedan låsa upp klampen.

När klampen låsts upp gör föraren något oväntat mitt framför ögonen på polisen.
– När vi tagit betalt och låst upp klampen dröjer det inte länge förrän föraren startar upp dragbilen och börjar köra iväg. Vi får springa ikapp honom för att få stopp, säger Roger Ogemar.
Föraren säger då att han inte förstått att han inte fick fortsätta. Nu fick han, under överinseende, ställa av trailern.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-11 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotage Klampning Polisen Sanktionsavgift Transportfusket