Foto: Privat. Montage: Göran Rosengren.

Andra gången gillt för Jysktransportör

I somras stoppades aktuellt åkeri i Nässjö med brister i dokumenten som därmed inte kunde styrka att det var kombitrafik som bedrevs. Det ledde till en sanktionsavgift. Åkeriet är en underleverantör till Ancotrans AB som tog detta på stort allvar och vidtog flera åtgärder för att det inte skulle ske igen däribland stickprovskontroller hos åkeriet för att försäkra sig om att lagar och regler följs.


Det var den 19 maj 2020 som ett av åkeriets fordon belades med en sanktionsavgift om 40 000 kronor när det fanns brister i dokumenten som då inte kunde styrka att det rörde sig om en kombitransport som då istället blev ett otillåtet cabotage.

Den 24 november stoppar Jönköpings yrkestrafikgrupp åter samma åkeri i Nässjö. Den här gången är det två av åkeriets fordon som beläggs med såväl sanktionsavgift som klamp. Polisen pekar även denna gång på brister i dokumentationen vilken behövde kompletteras.

Vi tar åter kontakt med Ancotrans AB i Göteborg och får tala med Daniel Karlsson, Bransch Manager. Han berättar att de efter den första händelsen vidtagit flera åtgärder inom Ancotrans för att dylikt inte ska ske igen. Man har även fört dialog med polisen för att få klara besked på vad som gäller så att det inte ska komma olika besked längre fram.

Han förklarar att de aktuella fordonen kör mellan Jysk och Nässjös kombiterminal, en sträcka som är inom det tillåtna avståndet för kombitrafik, och allt är lagligt. Men den 24 november klampas ändå två av åkeriets fordon igen och åter är det, enligt polisen, brister i dokumentationen, men Daniel Karlsson säger att det inte stämmer.
– Den 24 november är det inga brister i dokumenten. Alla papper som måste vara i bilarna finns där, så det var inte därför åkeriet fick betala sanktionsavgift, säger han.

Istället är det endast en fråga om vad som är en rimlig tid för att tillhandahålla ytterligare, stödjande dokument, förklarar han.
– Polisen ville se dokument som visar ursprungslandet för transporten. Polisen ansåg att de 1,5 timmarna det tog att få fram de kundfakturor som krävs för att påvisa ursprunget, var för lång tid, säger Daniel Karlsson.

Att det tog tid säger han beror på att Ancotrans ombads att kontakta sin uppdragsgivare för att de skulle ta fram uppgifterna som saknades.
– Självklart finns dokumenten tillgängliga på papper och ytterligare dokumentation erhölls på papper inom loppet av endast 1,5 timme. Sanktionsavgiften berodde på att polisen ansåg att det tog för lång tid att få fram de kompletterande uppgifterna.

Om polisen behöver få de kompletteringarna du anger, är det då inte brister i dokumentationen? Daniel Karlsson håller inte med.
– De handlingar som krävs enligt lagar och förordningar fanns korrekt i bilarna vid kontrollen. Polisen ville dock ha ytterligare dokumentation som visar att containrarna faktiskt kom från utlandet. Enligt reglerna kräver en kombinerad transport inte att denna dokumentation kan visas upp direkt på plats. Den ska anskaffas om den efterfrågas, vilket åkeriet också gjorde. Sanktionsavgiften var på grund av att polisen ansåg att de 1,5 timmarna som det tog inte var inom rimlig tid, säger han.

I kombidirektivet EU 92106 och den svenska förordningen 1998:786, finner vi att samtliga dokument för transporten ska medfölja godset hela resan och hela färdvägen ska vara bokad och dokumenterad innan transporten påbörjas så att transporten närhelst kan kontrolleras och all information som regelverket kräver ska finnas på plats. Till skillnad mot cabotagetransporter där det finns ett spelrum att senare presentera dokument, måste fullständiga dokument för kombitrafik kunna uppvisas direkt på plats.

Daniel Karlsson säger att den information som måste vara tillgänglig för en transport enligt kombidirektivet, fanns på plats vid inspektionen. Polisen har också förklarat detta, tillägger han.
– Myndigheterna har då möjlighet att begära ytterligare dokumentation för en transport. Polisen begärde konkreta dokument för godsets ursprung. Det var tiden som det tog att ordna fram dessa ytterligare dokument som ledde till böterna. Det är naturligtvis viktigt att ta hänsyn till att ”denna dokumentation” hänvisar till exakt ”dessa ytterligare dokument, avrundar Daniel Karlsson.

Ancotrans har idag utländska fordon som kör i internationell trafik för dem.
– Däremot har vi inga utländska fordon i nationell trafik och det aktuella åkeriet har heller inga inga utlandsregistrerade fordon i trafik hos oss, avrundar Daniel Karlsson.

Om artikeln

Publicerad: 2020-12-09 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagetrafik Klampning Kombitrafik Polisen Sanktionsavgift Transportfusket