Godset fick sedan lastas om för hand för att skapa rätt viktförhållanden. Foto: Roger Ogemar

Brister i dokumenten försvårade polisens kontroll

Vos Logistics: "Det är inte acceptabelt"

Föraren kan inte visa upp dokument för att bekräfta att det var kombitransporter han utförde. Vos Logistics utreder händelsen. ”Föraren hade inte rätt dokument med sig och kunde inte bevisa att det var kombitrafik, vilket inte alls är acceptabelt eftersom det gjorde polisens kontroll både svår och ineffektiv”, säger Vos Logistics som nu ska vidareutveckla rutinerna.


Tisdagen den 10 november inleder en del av Västerås yrkestrafikgrupp med att åka till Sala för att läsa av en färdskrivare i ett fordon som gått av vägen utanför Sala. Därefter kör de ner till kontrollplats Karleby strax utanför Västerås och trafikpolis Christer Löwenborg anropas på polisradion.

Det är en vinglande personbil på E18 som måste adresseras, men den svänger in mot Västerås. Eftersom Christer Löwenborg ändå måste åka till Karleby för att vända, tar han med sig ett polskt trailerekipage till kontrollplatsen innan han själv vänder tillbaka efter bilen som svängde av.

Bilinspektör Roger Ogemar tar emot ekipaget och han reagerar på förarens beteende.
– Han gav ett nervöst intryck och talade väldigt högt och om det nu inte är så att han hör illa, är det beteendet något vi inte sällan upplever hos förare som är stressade över något, säger Roger Ogemar som fick en magkänsla.

Föraren har svårt att ta fram de dokument som efterfrågas och svårt att muntligt redogöra för sina körningar. Han tar istället fram sin egen anteckningsbok och börjar läsa ur den.
– Det krävdes en del övertalning innan han lämnade ifrån sig boken så jag själv fick läsa, säger Ogemar.

I boken framkommer det att det finns en hel del dokument som ska finnas, eller i alla fall borde finnas, utöver de två han dittills lämnat fram. Resten av det han presenterar är endast ”drop-off”-kvittenser från roro-terminalen i Älvsborg.

Fordonet har kommit in till Sverige den 4 november med en internationell last som lossats till fullo. Därefter börjar föraren köra inrikestransporter. När han stoppas, är han inne på den femte transporten. Kör- och vilotiderna är utan anmärkning, men han får lägga på fler band på lasten.

Den tvåaxliga dragbilen har också 13 tons bakaxeltryck och bruttovikten på ekipaget är 21 ton, vilket är överlast. Föraren betalar 3 000 kronor i egna böter och sedan ytterligare 8 400 kronor för överlasten.
– Lasten bestod av 24 ton motorolja påväg till Bro och godset var placerat mot framstammen och bakåt varför en tvåaxlig dragbil var olämplig för uppdraget, säger Roger Ogemar.

Hos Vos Logistics i Polen har man inget att erinra om överlasten. Där har man gjort fel. Däremot hävdar de kombitrafik.

Föraren höjer rösten alltmer, men det saknas dokument och de två som finns saknar all information som krävs för kombitrafik. Till skillnad mot otillåtna cabotagetransporter där dokument med fördröjning kan presenteras, kräver kombitransporter att dokumenten finns på plats i bilen. De ska även vara färdigskrivna innan transporten ens påbörjas.

Det landar i ett otillåtet cabotage och det sätts in pengar på förarens kort. Totalt betalar han 51 400 kronor, men trailern får inte rulla vidare på grund av vikten.
– V flyttade klampen från dragbilen och satte den på trailern i väntan på en treaxlig dragbil. Vos uppmanade föraren att stå kvar på plats för att vakta trailern under tiden, säger Roger Ogemar.

Vi kontaktar Vos Logistics i Holland som redan hört om det inträffade och påbörjat en utredning. Sedan skickar de idag till oss samtliga dokument relaterade till ekipagets transporter sedan det kom in till Sverige, vilka bekräftar att transporterna rymdes inom kombidirektivet.
– Men, då föraren inte hade rätt dokument med sig kunde han inte bevisa detta vilket inte alls är acceptabelt eftersom det gjorde polisens kontroll både svår och ineffektiv, säger Vos Logistics.

De kommer nu att se över hur de kan förbättra rutinerna kring dokumenten.
– Kombitransporter med trailers som utan dragbil transporteras med färja, kräver många dokument och kopior vilket gör att det krävs lite mer av alla parter för att det ska bli rätt och det är viktigt för oss att transporterna utförs korrekt, avrundar Vos Logistics.

Idag den 11 november står trailern fortfarande klampad eftersom den dragbil som skulle ta över också var tvåaxlig.
– Vi fick de båda förarna att förstå att lasten måste flyttas bakåt i trailern, något de gör för hand. Första försökte slutade med ett tons överlast på driven så just nu håller de på att rätta till det. Sedan kommer trailern att kunna fortsätta sin resa, avrundar Roger Ogemar.

Om artikeln

Publicerad: 2020-11-11 16:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Bliinspektör Cabotage Gasdrift Kombitrafik Överlast Polisen Transportfusket