Trailerns ägare är inte misstänkt för något brott.

Kombitransport landade i otillåtet cabotage

”Vi fortsätter rapportera som vanligt tills en slutgiltig dom finns på plats”

Att Förvaltningsrätten gav Samskip Sia rätt i deras tolkning av ”närmast lämpliga omlastningsstation”, hindrar inte yrkestrafikgruppen i Eskilstuna att fortsätta rapportera kombitrafik som faller utanför direktivet. Istället har de vässat rapporteringen och gjort den mer omfattande och detaljerad. Den 2 september var det åter dags för ett välkänt företag att rapporteras.

Den 2 september var yrkestrafikgruppen i Eskilstuna i tjänst och när de befann sig på länsväg 910 nära Åkers Styckebruk, såg de runt lunchtid en välbekant aktör som bedriver kombitrafik. Ekipaget stoppades för kontroll.

Dragbilen var transportörens egen och registrerad i Lettland. Föraren var också från Lettland. Han var på väg från Katrineholm till Södertälje, en resa som faller inom ramen för kombidirektivet.

Dragbilen hade varit i Sverige i minst 29 dagar enligt vad polisen kunde se. Föraren hade tagit över fordonet den 24 augusti. Det blev ett otillåtet cabotage?
– Ja. Föraren kunde inte uppvisa dokument på inkommande internationell last. Dessutom hade han kört minst två transporter som var så långa att de inte passade in i kombidirektivet, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.

En resa hade skett mellan Skillingaryd och Katrineholm, en sträcka på 215 kilometer. Patrick Zetterberg konstaterar att företaget har en kombiterminal i Nässjö som de kunde använt. Den andra sträckan var mellan Sundsvall och Katrineholm, en sträcka som inte alls ryms inom kombidirektivet.

I Sundsvall finns en kombiterminal som bilinspektören menar de skulle ha använt. Hade den terminalen möjlighet och kapacitet att hantera den aktuella enheten?
– Ja. Vi tog kontakt med dem i samband med rapporteringen, säger Patrick Zetterberg.

Men om de använt den terminalen, kanske de hade behövt lyfta om enheten senare för vidare transport?
– Syftet med kombitrafiken är att minska antalet mil på vägarna för miljöns skull. Det har ingen betydelse om de sedan skulle behöva lyfta om enheten till ett annat tåg för vidare transport, säger Patrick Zetterberg.

Förvaltningsrättens beslut att ge kombitransportören Samskip Sia rätt i deras tolkning av ”närmast lämpliga omlastningsstation”, har överklagats till Kammarrätten av Transportstyrelsen. Har det påverkat er i ert arbete?
– Nej, Transportstyrelsen fortsätter att överpröva beslut om otillåtna cabotage precis som tidigare och så kommer det att förbli tills en slutgiltig dom fallit som antingen bekräftar Transportstyrelsen eller ändrar vägledningen. Där är vi inte ännu så arbetet fortsätter som vanligt, säger Patrick Zetterberg.

Förvaltningsrätten ansåg i domen bland annat att Transportstyrelsen ska kunna peka ut någon annan, närmare belägen järnvägsstation som lämpligen kunnat användas av transportföretaget, något rätten pekade på inte gjorts av vare sig Transportstyrelsen eller den kontrollerande polisen. Samskip däremot, hade redogjort för olika scheman och rutter. Vad har detta inneburit för er?
– Att vi vässar vår rapportering. Nu tar vi nödvändiga kontakter med kombiterminalerna vi pekar på och skriver sedan i rapporten vad som framkommer, avrundar bilinspektör Patrick Zetterberg.

Den 2 september under eftermiddagen, erlades sanktionsavgiften om 40 000 kronor.

Om artikeln

Publicerad: 2020-09-03 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotagetransport Kombitransport Polisen Sanktionsavgift Transportfusket