Foto: Proffs arkiv

Thomas Morell (SD) om Samskipdomen:

Förvaltningsrätten budbärare för osund konkurrens

Efter Förvaltningsrätten i Faluns dom i Samskip Sias ärende, vill vi få politiska synpunkter på densamma. Thomas Morell tycker det är sorgligt att Förvaltningsrätten har så dålig insikt i hur lagstiftningen är uppbyggd. ”Att hela transportkonceptet står och faller med utländska lågbudgetbilar är inget annat än nonsens”, säger han.

Han tycker det är sorgligt att Förvaltningsrätten har så dålig insikt i hur lagstiftningen är uppbyggd.
– Med domen gör de sig till budbärare för osund konkurrens, för det är vad det hela handlar om. Att hela transportkonceptet står och faller med utländska lågbudgetbilar är inget annat än nonsens, säger Thomas Morell.

Antingen ser man till att följa regelverket och då är det närmast lämpliga järnvägsstation som gäller, fortsätter han.
– Vill man nyttja en station längre bort, bra, då finns det svenska bilar med gällande trafiktillstånd som kan utföra den transporten! Vad är problemet, säger han.

Det hela menar Thomas Morell handlar om girighet.
– Detta vill man dölja med att argumentera om miljö, säger han. Patetiskt!

Man anser sig inte ha råd att använda fordon som har den lagliga rätten att utföra transporten, utan ska prompt nyttja lågbudgettransporter, det vill säga transporter där schyssta löner inte betalas och där förarna tvingas leva månader i hytten, säger han vidare.

Argumenteringen om miljön menar han faller när dessa lågpristransporters fordon under helger står och mullrar på tomgång för elförsörjning, värme eller kyla i hytten.
– Inte sällan stjäls diesel för att förare inte har råd att betala bränslet de förbrukar utanför arbetstid, säger han.

Att ens blanda in miljö i den debatten anser han är häpnadsväckande.
– Det är detta som Förvaltningsrätten argumenterar för och man gör det utan att förstå lagstiftningens syfte. Sorgligt! Jag utgår från att Transportstyrelsen överklagar domen, säger Thomas Morell.

Han avslutar med att lyfta att varje medlemsstat har möjlighet att utlösa artikel 10.1 i EG 1072/2009, vilket är en skyddsfunktion om det uppstår allvarliga störningar på den nationella transportmarknaden.
– Att skyddsfunktionen finns där visar på vikten av en sund transportmarknad. Att Förvaltningsrätten bortser från de grundläggande principerna i lagstiftningen kring godstransporter är direkt provocerande, avrundar Thomas Morell.

Om artikeln

Publicerad: 2020-07-08 16:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotagetrafik Förvaltningsrätten Kombitrafik Osund konkurrens Samskip Sanktionsavgift Sverigedemokraterna