Otillåtet cabotage på väg åt fel håll

Midsommarafton den 19 juni, arbetade yrkestrafikgruppen i Eskilstuna utmed E20 och mötte då ett polskt trailerekipage som de tog med sig för kontroll vid Årby i Eskilstuna. Språkförbistringen som uppstod mellan dem och den ukrainske föraren, blev en utmaning, men som han hade alla sina egna tillstånd iordning, gick det att lösa. Så blev det inte med det polska företaget, men det var inte språket inte förbistrade.

Det är när fordonets rörelser ska kontrolleras som bristerna upptäcks. Fordonet kom in till Sverige den 12 juni med en egen trailer som lossade den internationella lasten redan den morgonen. Nu var det den 19 juni och de sju dygnen under vilka det är tillåtet att utföra cabotagetransporter, var passerade.

Anledningen till att den aktuella dragbilen drog på just denna trailer, var att en annan dragbil havererat och ersatts av denna. Något som företaget tyckte var i sin ordning att göra.
– Men, det spelar det ingen roll om det var första, andra eller tredje cabotagetransporten den utförde. Tiden, de sju dygnen för cabotagetransporter, hade passerats, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.

Dessutom fanns det brister i dokumentationen om bland annat var trailern hade hämtats upp. Och nu var den på väg västerut.
– Det är ju också märkligt. Fraktsedeln på lasten beståendes av tjeckisk öl hade en leveransadress i Stockholm, säger Patrick Zetterberg.
Något riktigt svar på varför den körde åt andra hållet, fick man aldrig. Det kan ju faktiskt vara så enkelt att chauffören kört fel.

Det polska företaget som hade kontakt med polisen, hävdade inte kombitrafik. Däremot hävdade de i upprepade kontakter att de inte alls hade gjort fel och ville bestämt att beslutet skulle hävas på plats.
– Det kom en hel del mejl från kontaktpersonen med, vad jag uppfattades det som, budskapet att vi gjort fel och han radade upp olika regler han menade vi bröt mot, säger Patrick Zetterberg.

Zetterberg var emellertid inte alls osäker på beslutet som fattades eftersom färdskrivaren och andra bevis angav att bilen rullat mer än vad som redovisades av föraren på plats samt hävdades av det polska företaget. Att ändra ett beslut som fattats av såväl polis och Transportstyrelsen, kan inte göras på plats när beslutet väl är fattat. Då måste företaget istället överklaga till Transportstyrelsen. Så är proceduren.

Ekipaget behövde aldrig klampas eftersom sanktionsavgiften betalades tämligen omgående. Dragbilen måste lämna Sverige och det är en fas som inte alltid kan följas upp. Den här gången blev det annorlunda.
– En trailer full med öl kunde vi omöjligtvis låta stå obevakad varför den fick låsas in på vårt beslagsområde. Dragbilen blev kvar utanför. Vi fick besked på att en annan dragbil skulle komma mellan klockan 13-15 den 22 juni, säger Patrick Zetterberg.

Klockan 17.45 den dagen, kom en annan dragare med en utgående trailer. Grinden låstes upp och sedan bytte de båda fordonen trailers med varandra på plats.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-23 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotage Otillåtet cabotage Polisen Sanktionsavgift Transportstyrelsen