EU ger Transportstyrelsen rätt i skärpt tolkning av hälsokrav, men öppnar för egen tolkning

Peter Lundgren (SD), ställde EU-kommissionen en fråga om Transportstyrelsens skärpta tolkning av EU:s medicinska hälsokrav. Transportstyrelsen har sagt att de måste följa EU:s direktiv, men nu har svaret kommit. Kommissionen ger Transportstyrelsen rätt, men visar även att de nationella myndigheter faktiskt får lov att göra egna tolkningar.

2017 skärptes den svenska tolkningen av EU:s medicinska hälsokrav för tunga behörigheter. Det ledde till att många chaufförer över en natt betraktades som olämpliga att vara yrkesförare när dispenser drogs in – trots i flera fall 20-30 prickfria år i yrket. Bland dem som haft dispens och medicinering för epilepsi, blev ”straffet” för deras försiktighetsåtgärd att fortsätta mediciner, livsomvälvande.

Den 12 mars 2020, lämnade Peter Lundgren (SD), in en fråga till EU-kommissionen i vilken han tog upp Transportstyrelsens strängare tolkning av EU:s medicinska krav för tunga behörigheter. Frågan avslutades med: ”Anser Kommissionen att Transportstyrelsens tolkning av Direktiv 2009/113/EG är rimlig med hänsyn till att direktivet faktiskt ger de nationella myndigheterna viss flexibilitet för förare med god prognos?

Nu har svaret kommit från Adina Valean på EU-kommissionens vägnar. I svaret står det att förare med epilepsi ska ha uppnått 10 anfallsfria år utan medicinering. Det står också i 2006/126/EG i bilaga III, punkt 12.12, att ”nationella myndigheter kan ge förare med förutsättningar för en god prognos, tillstånd att föra motorfordon tidigare”.

Frågan om att utnyttja denna möjlighet överlåts dock på de nationella myndigheterna och deras medicinska experter, står det vidare i svaret. Myndigheten kan välja om de vill utnyttja den som som en del av sin trafiksäkerhetspolitik. I detta sammanhang har Transportstyrelsen valt att tillämpa standardkravet på 10 anfallsfria år utan epilepsiläkemedel, konstateras det i svaret.

Mot bakgrund av ovanstående drar kommissionen slutsatsen att Transportstyrelsens tillämpning av 2006/126/EG, ändrat genom direktiv 2009/113/EG, med avseende på epilepsi och lastbilschaufförer, är förenligt med reglerna om minimikrav för fysisk och psykisk lämplighet att föra fordon enligt bilaga III till det direktivet.

Peter Lundgrens säger till oss att Transportstyrelsen hela tiden hänvisat till att de måste följa EU:s direktiv och inte kan gå emot detta. Han tycker de gjort det lite för enkelt för sig.
– I svaret står det tydligt att det finns möjlighet för de nationella myndigheterna att ge förare med god prognos möjlighet att köra tidigare än tio år. Jag hoppas att Transportstyrelsen, innan de berövar förare sitt levebröd, tänker om och fattar egna beslut eftersom möjligheten faktiskt finns, säger Peter Lundgren.

Tidningen Proffs chefredaktör Göran Rosengren har också reagerat på svaret.
– Det har ju i det närmaste blivit en självklarhet att svenska myndigheter suger åt sig varje möjlighet att tillämpa direktiv på de allra mest förnedrande sätt som kan tänkas. Förnedrande såtillvida att man sliter undan mattan under fötterna på folk som uppenbarligen inte lider av ”åkomman”, menar han.

Han har förståelse för att Transportstyrelsen kan motivera ett körkortsingripande som ett led i trafiksäkerhetsarbetet, men menar att myndigheten ”silar mygg”.
– Hade myndigheterna verkligen menat allvar med sitt trafiksäkerhetstänk så hade man kunnat åstadkomma storverk om man lade ner samma mängd jobb på att styra upp kontrollverksamheten på våra vägar som man gör på att finna anledningar att dra in folks tyngre körkortsbehörigheter, avrundar Göran Rosengren.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-17 15:07
Kategori: Nyheter
Taggar: Epilepsi EU-kommissionen Körkort Medicinska Krav Sverigedemokraterna Transportstyrelsen