Lundgren (SD) kritisk till svensk tolkning av medicinska krav

År 2017 skärptes den svenska tolkningen av EU:s medicinska hälsokrav för tunga behörigheter. Många är de förare som hamnat ”mellan stolarna” då deras dispenser upphörde att gälla och de över en natt blev olämpliga som yrkesförare, trots att flera av dem har över 20 prickfria år i yrket. Nu lyfts frågan i EU.
- Ännu ett steg framåt, säger Peter Nertling.
- Ännu ett steg framåt, säger Peter Nertling.

Igår den 12 mars, lämnade Peter Lundgren (SD) in en fråga till EU-kommissionen. Frågan tar upp Transportstyrelsens strängare tolkning av EU:s medicinska krav för körkort för tunga behörigheter.

Många var de förare som föll mellan stolarna och över en natt blev olämpliga som yrkesförare trots decennier av prickfri körning. För en del av dessa förare var det inte bara ett livsomvälvande besked utan även vägen in i psykisk ohälsa.

Proffs har skrivit flera artiklar om det och även SVT Halland tog upp ämnet. Thomas Morell (SD) tog upp det i en interpellation i Riksdagen. Proffs talade med Peter Nertling som efter 27 år i yrket, slungades in i arbetslöshet och ovisshet vilket kastade ett stort mörker över hans liv under lång tid.

Varje gång ämnet tas upp, tänds hoppet, men ännu har inget positivt resultat kommit. Hur känner du nu när du hör att Transportstyrelsens strängare tolkning kommer upp på EU-nivå?
– Det känns otroligt bra. EU är ju ändå högsta instansen. Här på den politiska hemmaplanen upplever jag det som att ämnet diskuteras, men samtidigt verkar intresset från vår infrastrukturminister Tomas Eneroth, vara svalt, säger en för dagen nöjd Peter Nertling.

Frågan Peter Lundgren ställer till Kommissionen, lyder som följer:
Medicinska krav för körkort för tunga fordon.
”År 2017 beslutade Transportstyrelsen i Sverige att införa strängare tolkning av EU:s regler för medicinska krav för körkort av tunga fordon. Förare som haft epilepsi i barndomen kunde tidigare få dispens efter att läkare konstaterat att deras värden ser bra ut, men också rekommenderat att de ska fortsätta med medicinering för säkerhets skull.

Nu kräver Transportstyrelsen 10 anfallsfria år utan medicinering och som ett resultat blev ett antal förare av med sina behörigheter. Flera av dessa förare har prickfria yrkeskarriärer på 20-40 år och helt plötsligt blir de av med sitt levebröd för att Transportstyrelsen ändrat sin tolkning, inte för att medicinska förutsättningar förändrats.

Anser Kommissionen att Transportstyrelsens tolkning av Direktiv 2009/113/EG är rimlig med hänsyn till att direktivet faktiskt ger de nationella myndigheterna viss flexibilitet för förare med god prognos?”

Man har en förhoppning om att svaret ska komma inom sex veckor, men ett är klart, Kommissionen måste svara.

Är du en av dem som drabbats av den skärpta tolkningen av de medicinska kraven? Peter Nertling har startat en sluten Facebook-grupp där andra drabbade samlats.

 

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-13 13:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Epilepsi Hälsokrav Medicinska Krav Peter Lundgren Transportstyrelsen Tung Behörighet Körkort