Förarkortsfusket kostade 1,6 miljoner i sanktionsavgift

Tre fordon med anknytning till Alguns Åkeri AB i Malmö, kontrollerades under loppet av tre dagar i slutet av 2019. Resultatet var nedslående. Förarna hade med dubbla förarkort kört i det närmaste dubbla pass. Vilotiderna var få och korta, ibland obefintliga. Transportstyrelsens utredning har nu landat i en slutsumma om 1 615 500 kronor i sanktionsavgift.

Två fordon stoppades av trafikpolisen i Göteborg. Ett tredje ”stoppade sig själv” när föraren körde upp på stenläggningen i en rondell nära Malmköping. Alla tre förarna visade tecken på trötthet.

Kontrollerna visade skrämmande körtider och lika skrämmande korta vilotider. En av förarna hade svårt att hålla sig vaken under hela förhöret.

Transportstyrelsen startade en utredning av händelserna.

Anknytningen till Alguns Åkeri i Malmö är tydlig då förarna var anställda av Alguns Åkeri via ett rumänskt bemanningsföretag. Det fanns fler kopplingar till Alguns Åkeri.

Alguns Åkeri används av flera stora aktörer såsom nederländska Vos Logistics och Ewals Cargocare som båda per omgående avslutade samarbetet med åkeriet. ”Hur kunde de inte veta”, var frågan de ställde sig efter att ha talat med Alguns Åkeri. DB Schenker beslutade att inte använda dem medan utredningen pågick. DHL startade efter vår första artikel en dialog med åkeriet, men fortsatte att använda dem.

Postnord är en stor kund till Alguns Åkeri och de valde att fortsätta samarbetet. Det ledde till att Thomas Morell (SD) ställde frågor om detta till näringsminister Ibrahim Baylan (S) följt av en interpellationsdebatt i riksdagen. Senare kallades Postnord in till näringsdepartementet för samtal.

Transportstyrelsen fattade beslut om att påföra en sanktionsavgift på åkeriet som ägde bilarna. De tre fordonen fick vardera 263 500, 673 000 och 679 000 kronor vilket totalt ger en summa av 1 615 500 kronor. Åkeriet fick möjlighet att yttra sig.

I yttrandet framgår det ”att de aktuella förarna har blivit avskedade och att ni har startat en åtgärdsplan så att liknande händelser inte ska kunna upprepas i framtiden. Åtgärderna omfattar bland annat system som innebär att ni kommer att kunna ha koll på förarnas körningar, inklusive deras kör- och vilotider, samt att ni i realtid kan se vilka förarkort som används. Ni skriver vidare att ni redan har en anställd som på heltid jobbar med analys, uppföljning och utbildning samt att ni även kommer att genomföra utbildning och kontroll via extern part”.

De skriver även om ”vissa omständigheter som under hösten 2019 påverkade företaget med personalfrånvaro och svårigheter att driva verksamheten. Ni nämner bland annat att er uppföljning och de manuella rutiner som ni hade sedan tidigare fick mindre uppmärksamhet på grund av detta”.

Efter att Transportstyrelsen gått igenom materialet samt tagit yttrandet i beaktande, stod besluten om sanktionsavgifterna kvar.

Åkeriet har överklagat två av ärendena till Förvaltningsrätten. Det tredje ärendet inkom till Transportstyrelsen något senare varför beslutet kom senare till åkeriet. Det är sannolikt att även det ärendet kommer att överklagas.

Det kommer att ta tid innan Förvaltningsrätten behandlar överklagandena och åkeriet har sedan möjlighet att överklaga till Kammarrätten.

Om artikeln

Publicerad: 2020-05-08 16:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Alguns Åkeri AB Dubbla Förarkort Överklaga Polisen Sanktionsavgift Transportstyrelsen