Volvo och Daimler i gemensam satsning på bränsleceller

Volvokoncernen och Daimler Truck AG delar visionen om ett hållbart transportsystem och en grön giv (Green deal) för ett klimatneutralt Europa 2050. De har därför skrivit under ett preliminärt icke-bindande avtal om att bilda ett nytt samriskbolag. Avsikten är att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellssystem för tunga fordon och andra användningsområden. Daimler kommer att konsolidera alla sina nuvarande bränslecellsaktiviteter i samriskbolaget. Volvokoncernen kommer att förvärva 50 procent av samriskbolaget för cirka 0,6 miljarder euro (cirka 6,5 miljarder kronor) på skuldfri basis.

Transport och logistik håller som bekant världen igång, och behovet av transporter kommer högst sannolikt att fortsätta öka.
– Det är möjligt att nå helt CO2-neutrala transporter om man använder elektriska drivlinor och energi från antingen batterier eller genom att ombord omvandla väte till elektricitet. För lastbilar som behöver klara tunga laster och långa sträckor är bränsleceller ett viktigt alternativ och en teknologi där Daimler byggt upp betydande erfarenhet under de senaste tjugo åren genom sin bränslecellsenhet inom Mercedes-Benz, säger Martin Daum, vd för Daimler Trucks AG och medlem i koncernledningen för Daimler AG.

Han tillägger att det gemensamma initiativet med Volvokoncernen är en milstolpe på vägen mot bränslecellsdrivna lastbilar och bussar på våra vägar. Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt håller med.
– Elektrifiering av vägtransporter är en avgörande byggsten när det gäller att leverera den så kallade gröna given för ett klimatneutralt Europa och på sikt också på vägen mot en klimatneutral värld.

Lundstedt menar att användandet av väte som en bärare av grön el för elektriska lastbilar på långa sträckor är en viktig pusselbit, och ett komplement till batteridrivna fordon och förnybara bränslen.
– Genom att kombinera Volvokoncernens och Daimlers erfarenhet inom det här området kan vi öka hastigheten i den här utvecklingen, vilket är bra både för våra kunder och för samhället i stort. Med det här samriskbolaget visar vi tydligt att vi tror på bränsleceller för kommersiella fordon, tillägger han.


Men för att göra visionen
till verklighet är det viktigt att även andra företag och institutioner stödjer och bidrar till utvecklingen.
– Inte minst när gäller att etablera den nödvändiga infrastrukturen för bränslet, säger Martin Lundstedt.

Volvokoncernen och Daimler Truck AG kommer att äga lika stora andelar i samriskbolaget, vilket kommer att drivas som en oberoende och självständig enhet.

Volvokoncernen och Daimler Truck AG kommer att fortsätta vara konkurrenter inom alla andra områden. Genom att samarbeta kan de båda företagen minska sina utvecklingskostnader och snabba på introduktionen av bränsleceller i produkter som används för tunga transporter och långa färdsträckor.

Man pekar på att den rådande ekonomiska nedgången ytterligare har förstärkt behovet av samarbete för att möta målen i den gröna given inom en rimlig tidshorisont.

Båda företagen har som målsättning att ha serieproduktion av tunga fordon med bränsleceller under andra halvan av det här decenniet. Vidare kommer samriskbolaget att omfatta även andra applikationsområden, både inom fordonsområdet och utanför.


För att möjliggöra bildandet
av samriskbolaget samlar Daimler Trucks samtliga bränslecellsaktiviteter i den egna koncernen i en ny bränslecellsenhet inom Daimler Truck. Som en del av förändringen flyttas verksamheten i bolaget Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, som har en lång erfarenhet av att utveckla bränsleceller och vätelagringssystem, till Daimler Truck AG.

Samriskbolaget kommer att omfatta verksamheten i Nabern i Tyskland (idag huvudkontor för Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH) och produktionsenheterna i Tyskland och Kanada.

Det preliminära avtalet som undertecknats är icke-bindande. Ett slutgiltigt avtal förväntas bli klart under det tredje kvartalet med slutförande av transaktionen innan utgången av 2020. Alla potentiella transaktioner behöver utredas och godkännas av ansvariga myndigheter på konkurrensområdet.

Fakta: Bränsleceller och väte som bränsle

• En vätebränslecell omvandlar den kemiska energin i bränslet, i det här fallet väte och syre (från luften) till elektricitet. Elektriciteten används för att driva elmotorerna i ett elektriskt fordon.
• Det finns två huvudsakliga sätt att producera den vätgas som behövs. Så kallat grönt väte kan produceras lokalt på tankstället genom att använda elektricitet för att omvandla vatten till väte. Blått väte förväntas komma från naturgas, där användningen av teknik för att fånga in och lagra koldioxid gör att det går att skapa ett klimatneutralt bränsle.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-21 09:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Bränsleceller Daimler Ekonomi Företagsnyheter Miljö Teknikutveckling Volvo