Överlast, ombesiktning och en rad andra fel bjöd detta fordon med förare på. Foto: Ylva Frohm Överlast, ombesiktning och en rad andra fel bjöd detta fordon med förare på. Foto: Ylva Frohm

Ännu en lätt lastbil med många fel

Torsdagen den 23 april var det återigen en lätt lastbil (3,5 ton) som inte tålde att granskas av yrkestrafikgruppen i Västmanland. Bristerna fanns inom flera områden och ledde även till rapportering av arbetsgivaren. Men, det är inte bara lätta lastbilar som är för tunga.

Det var trafikpolis Ylva Frohm som stoppade fordonet på kontrollplats Karleby utanför Västerås. Lasten bestod av bland annat städutrustning och kemikalier som olja och avfettning.
– Lasten var alltför tung och efter vägning konstaterades en överlast på 165 procent. Det var alltså 1 390 kilo för mycket i lasten, säger hon.
Förarens körkort omhändertogs och han fick böter om 4000 kronor. Fordonet fick även lätta på lasten innan fortsatt färd.

Lastbilen var av årsmodell 2017, men en del brister kunde ses och vid den flygande inspektionen underkändes fordonet med ett antal brister i protokollet och med kontrollbesiktning som följd.

Som om inte detta var nog, visade sig fordonet inte heller vara registrerat för godstransporter och arbetsgivaren hade inte lämnat ut någon vilotidsbok till chauffören. För detta blev arbetsgivaren rapporterad.

De återkommande problemen och bristerna i anknytning till lätta lastbilar är bekymmersamma, tycker Ylva Frohm.
– Tyvärr är det här en ganska vanlig syn med många lätta lastbilar som lastat på tok för mycket. Trafiksäkerheten äventyras, liksom förarens körkort, avrundar trafikpolis Ylva Frohm.

Nu är det dock inte endast de lätta lastbilarna som lastar för mycket. Denna torsdag sällade sig även en timmerbil till skaran överlastade. Den hade 17 procents överlast på boggin vilket ledde till en överlastavgift om 7 200 kronor. Efter att ha lastat av 4 ton timmer, kunde ekipaget fortsätta färden.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-28 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsbrister Lätt Lastbil Överlast Polisen Trafikpolisen Västerås Vilotidsbok