Gällivare Frakt ger inga svar om litauiska dragbilar i Swerock-trafik

I Skellefteå pågår det arbete med att skapa slutförvaringsutrymme under jord. Massorna används till utbyggnad av Skellefteå hamn. Kontraktet för transporterna av massorna från slutförvaringen till hamnen, ligger på Gällivare Frakt. När det dyker upp två litauiska dragbilar på sträckan, uppstår frågan om huruvida dessa kan köra detta lagligt. Och vem äger fordonen?

Swerocks transporter av massorna har Gällivare Frakt fått kontrakt på att utföra. Av erfarenhet vet vi att utländska nummerplåtar per automatik inte betyder att det är olagligt. Utländska fordon kan köras i Sverige på exempelvis nyttjanderättsavtal. För nordiska fordon är det ett år som gäller, men för exempelvis litauiska fordon, är det en månad och sedan är det stopp. Vi vill veta hur de litauiska dragbilarna används.

Vi kontaktar Simon Lind på Gällivare Frakt. Hur använder ni de litauiska dragbilarna?
– De kör helt lagligt, svarar han direkt. De tillhör en underentreprenör till oss.

Och vad menar du är helt lagligt?
– Att de körs helt lagligt, säger han igen.
Simon Lind säger också att fordonen körs fyra dagar i veckan och att de lämnar landet varje helg. Kör de över gränsen till Finland då?
– Ja, det gör de väl, svarar Simon Lind.

Något riktigt svar på hur många transporter de kör under de fyra dagar de rullar här, får vi inte och Simon Lind vill inte uppge vem underentreprenören är varifrån de aktuella fordonen kommer. De litauiska bilarna återfinns inte heller på nyttjanderättsavtal hos Gällivare Frakt.

Innan intervjun avslutas, frågar vi Simon Lind om han verkligen vill att vi ska skriva att detta är hans slutgiltiga svar – och så är det.

På Swerock som upphandlat transporterna, talar vi med Mats Nordlander på avdelningen Transport och Maskin. Han bekräftar att Gällivare Frakt har kontraktet och att eventuella underleverantörer vill Swerock få kännedom om. Direkt efter vårt samtal, kontaktar han Simon Lind för att få en förklaring på var de litauiska dragbilarna kommer in i bilden, men inte heller Swerock får någon direkt information om vilken underentreprenör det handlar om och var de litauiska dragarna passar in.


Swerock agerade direkt och satte
omgående ner foten.
– Vi sade ifrån att de litauiska fordonen skulle stå stilla tills vi fått dokument och annan begärd information som visar att fordonen används på ett lagligt sätt, säger Mats Nordlander. Vi vill ha schyssta transporter och vill inte medverka till olagligheter.

Gällivare Frakt har hittills inkommit med viss information kring olika underleverantörer, men ännu inget om var de litauiska fordonen hör hemma.
– De står tills vidare parkerade och nästa vecka ska vi ha samtal om situationen, säger Mats Nordlander.

Även Trafiksektionen i Västerbotten har visat intresse för fordonen och kör ut till platsen. Nu stod dock de litauiska fordonen stilla, men en kontroll av ett svensk och ett finskt ekipage tillhörandes ett åkeri i Haparanda vars bilar utför dessa transporter, visar på brister – igen.

De fordon som kontrollerades hade enligt färdskrivarna kommit till platsen sistlidna söndag.
– Inga överlaster och dokumenten i ordning, men föraren av det finska fordonet fick körkortet omhändertaget på grund av antalet kör- och vilotidsöverträdelser. Det svenska fordonet var inte påställt och färdskrivaren var obesiktigad, säger gruppchef Magnus Holmqvist.

Endast en och en halv månad tidigare kontrollerade man två fordon från samma åkeri när de utförde samma körning och även då fann man en obesiktigad färdskrivare samt även en axel på ett av släpen som höll på att ramla av.


Vi är åter i kontakt med Mats
Nordlander och poliskontrollerna kommer upp. Dessa känner han till och har fått veta att det inte varit något allvarlig, någon baklykta eller så. Han får ta del av vad det verkligen resulterat i och att det var liknande överträdelse vid förra kontrollen. Har du fortfarande fullt förtroende för Gällivare frakt? Han tvekar innan han svarar.
– Nej, man kan säga att förtroendet nu svajar något, avrundar Mats Nordlander på Swerock.

De litauiska fordonen verkar ingen vilja kännas vid. Hittills är Gällivare Frakt de enda som medgett att de kände till att dessa användes för transporterna, men vem som har tagit hit dem och hur de används, vill Gällivare Frakt inte berätta vare sig för oss eller för Swerock.

Trafiksektionen i Västerbotten är ute och kontrollerar fordonen som denna dag rullar när de litauiska parkerats. Ett finskt och ett svenskt.
Trafiksektionen i Västerbotten är ute och kontrollerar fordonen som denna dag rullar när de litauiska parkerats. Ett finskt och ett svenskt.

Om artikeln

Publicerad: 2020-02-28 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Fordonsbrister Gällivare Frakt Kör- och vilotider Litauen Polisen Swerock Trafiksektionen Västerbotten