Ägaren till trailern är inte misstänkt för något brott.

Tomgångskörning blev otillåtet cabotage och utlänningsärende

Tomgångskörning ledde till otillåtet cabotage samt utlänningsärende med utvisning och inreseförbud. ”Vi äger inte fordonet, föraren är inte vår och vi kör inga otillåtna cabotage”, sade den danska speditörens svenska driftchef.

Strax efter klockan 18.00 den 6 januari, kollade yrkestrafikgruppen i Eskilstuna läget vid kombiterminalen och fann då ett dragbilsekipage som stod på tomgång alldeles för länge varför de tog kontakt med föraren. Dragbilen var danskregistrerad vilket visade sig skulle bli ett problem.

Eftersom tomgångskörning endast är tillåtet i en minut i området, hade en överträdelse begåtts vilket ledde till en utökad kontroll.

Bilinspektör Patrick Zetterberg berättar att föraren från Uzbekistan sade att han kom från ett polskt bemanningsföretag och körde för att polskt åkeri som i sin tur lånat ut honom till Vestegnes Transport.
– Föraren hade arbetstillstånd/uppehållstillstånd i Polen tillika polskt förartillstånd, men han saknade danskt förartillstånd och då kan han inte sitta och köra en danskregistrerad dragbil huvudsakligen i Sverige, säger han.
Därmed blev det ett otillåtet cabotage.


Patrick Zetterberg säger att samtalet med Vestegnes Transport blev kort då de lade på luren. Ekipaget klampades i väntan på sanktionsavgiften om 40 000 kronor medan föraren transporterades till Gränspolisen i  Skavsta som förhörde honom med tolk.

Vestegnes Transports driftchef Peter Åkesson lärde vi känna redan då han arbetade på EUT. Ett företag som figurerat i Proffs ett antal gånger. Polisen säger att föraren måste ha tillstånd för att arbeta i Sverige. Nej, säger Peter Åkesson. Han kör internationell trafik.
– Föraren har alla tillstånd han behöver för att köra internationella transporter, säger han.
Men, enligt polisen har föraren kört endast i Sverige från den 9 december med en kort vistelse i Danmark 23 december till 1 januari?
– Det stämmer inte. Jag kan ta fram tre månader tillbaka på bilen och visa hur den körts. Vi kör inte ett enda otillåtet cabotage, säger han.

Vestegnes Transport äger inte längre fordonet, säger Peter Åkesson vidare. Det är ett leasingfordon som det polska åkeriet enligt Åkesson har tagit över.
– Det polska åkeriet har tagit över ett tiotal bilar från oss och han har inte hunnit få alla polskregistrerade ännu, säger han. Polisen kunde tagit reda på det eftersom föraren inte har leasingavtal och liknande i bilen.
Bilinspektör Patrick Zetterberg gjorde vid kontrolltillfället en slagning på fordonet som visade att det fortfarande stod på Vestegnes Transport och det är den informationen polisen måste gå på.

Oavsett vad som pågår, var fordonet fortfarande danskregistrerat och föraren hade inte rätt tillstånd för att få köra en danskregistrerad dragbil och därför blev hela transporten olaglig. Det konstaterar även Peter Åkesson som pekar på att det polska åkeriet gjort en miss med det.

Enligt bilinspektör Zetterberg kom dragbilen tom till Sverige och kopplade i Skåne en trailer till Eskilstuna. Detta säger Peter Åkesson inte stämmer. Och hur är det med föraren, vem är han anställd av?
– Huruvida föraren är anställd på åkeriet eller inhyrd vet jag inte säkert, men vi har inget med hans lön att göra, säger han. Åkeriet är en av våra underleverantörer.
Under förhöret med tolk hos Gränspolisen, har föraren vad vi erfar sagt att det polska åkeriet har lånat ut honom till Vestegnes Transport.

Peter Åkesson är bekymrad över att polisen inte vill tala med honom utan istället lägger på luren mitt i samtalet. Detta stämmer inte enligt bilinspektör Zetterberg.
– Vi har talats vid tidigare, men när han inte vill ta till sig det vi säger eller kan få oss att ompröva vårt beslut, blir det lite hetsigt och han lägger på luren, så även denna gång, säger Zetterberg.

Föraren har suttit i förvar och fick under dagen hjälp att lämna Sverige och får inte komma tillbaka på tre år. Klockan 15.00 idag låste bilinspektör Patrick Zetterberg upp klampen eftersom pengarna hade kommit in.


Om artikeln

Publicerad: 2020-01-07 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotage Eskilstuna Eut Klampning Polisen Transportfusket Utlänningsärende Vestegnes Transport