Samtliga tre delar av Mobilitetspaketet har röstats igenom

Året 2019 har varit Mobilitetspaketets år. Det skulle bli året då allt föll på plats, men även om det var väldigt nära, gick man inte i mål innan den nya mandatperioden började i EU. Allteftersom kraven i mobilitetspaketet skärptes ökade motståndet och en skiljevägg utkristalliserade sig mellan EU:s Östeuropeiska medlemsstater och dem i väst. Nu har Mobilitetspaketet äntligen tagit sig vidare.
Johan Danielsson (S)
Johan Danielsson (S)

Störst, emellanåt total, meningsskiljaktighet mellan de båda ”blocken”, har under resans gång stått att finna i utstationeringsdirektivet, kombidirektivet, cabotagedirektivet och återvändandekravet för fordonen. Ett första försök att rösta igenom paketet i mars 2019 blev aldrig av. Istället valde talmannen att returnera mobilitetspaketet till Parlamentets Transportkommitté för att åter läggas fram för Parlamentet i april.

Transportbranschen i östra Europa ser mobilitetspaketet som en inskränkning i den fria rörligheten och det har utanför EU-parlamentet i Bryssel tidigare hållits demonstrationer när det skulle röstas om det.

I september kom så ett första genombrott då mobilitetspaketet röstades vidare så att trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, Kommissionen och Rådet kunde starta. Samtidigt rann tiden ut för den innevarande mandatperioden under vilken man lärt känna varandra. En ny mandatperiod innebär nya namn och att nya band ska knytas.

Ny mandatperiod till trots, genomförs trepartsförhandlingarna och når ett resultat. Därmed kunde mobilitetspaketet gå vidare. Kort därefter rasar det samman igen.

I sista minuten gjorde EU-kommissionen ett ingripande som avsevärt kunde ha komplicerat arbetet med slutförandet av mobilitetspaketet. Kommissionens ingripande beskrevs av tunga diplomater i Bryssel som ”märkligt” och ”unikt”. Medlemsstater i östra Europa menade att återvändandekravet inte var förenligt med Kommissionens Green Deal-strategi och Kommissionen gick på deras linje. Samma kritik riktades mot de föreslagna åtstramningarna i kombitrafiken.

Det begärdes att en konsekvensanalys skulle göras innan besluten fattas. Flera försök har gjorts för att få analysen till stånd. En sådan process skulle ta månader att genomföra. I dagsläget är vad vi erfar ingenting fastställt, men det är möjligt att analysen görs efter röstningen, men innan nya regler träder i kraft.

Idag gick alltså Mobilitetspaketet igenom. Rösterna föll som följer.
Utstationering: 27 för, 22 emot, 0 avstod
Kör- och vilotider: 27 för, 17 emot, 5 avstod
Marknadstillträde: 32 för, 17 emot, 0 avstod.

Från både Peter Lundgrens (SD) håll och Johans Danielssons (S) är man nöjda.
– Nu återstår att se när rådet antar det. Hela processen kommer vara klar tidigast i maj eller juni, säger Peter Lundgren.

Johan Danielsson (S) är lättad och nu återstår bara sista röstningen i Plenum. Konsekvensanalysen? Kom den upp?
– Nej, den kommer att behandlas, men min uppfattning är att när den görs, kommer den inte att påverka resultatet, säger Johan Danielsson.


Om artikeln

Publicerad: 2020-01-21 16:15
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvänandekrav Cabotage EU Johan Danielsson Mobilitetspaketet Utstationering