Den estniske föraren fick göra om och rätt med lastsäkringen. Foto: Roger Ogemar

Åkeriet visste inte att dygnsvila inte får tas i ett rullande fordon

På väg till Karleby kontrollplats utanför Västerås under onsdagsmorgonen, passerade yrkestrafikgruppen en svenskregistrerad dragbil som väckte intresse. Kontrollplatsen fylldes snart av ekipage som skulle kontrolleras.
Ekipaget mätte 24,7 meter och var alltså för långt. Foto: Roger Ogemar
Ekipaget mätte 24,7 meter och var alltså för långt. Foto: Roger Ogemar

Dragbilen ägs av ett Helsingborgsbaserat åkeri. Föraren var från Bosnien och innehade ett slovenskt körkort.
– Han uppgav att han startat i Västerås endast 25 minuter tidigare trots att han avslutade dagen innan klockan 20.00 i Helsingborg, säger bilinspektör Roger Ogemar. Enligt färdskrivaren ska föraren ha haft 11 timmars dygnsvila, men ekipaget hade rullat från Helsingborg klockan 20.00 med ankomst till Västerås 06.45 och därefter vidare klockan 07.15 tills det stoppades.

Inledningsvis talade föraren engelska, men när det började bli svårt att svara på frågor kring körningen, försvann språkkunskaperna och resten fick tas på bosniska. Han uppgav då plötsligt att hans chef under natten skjutsat honom i personbil från Helsingborg till Västerås. En annan förare, som nu var på väg till Slovenien i en annan lastbil, ska ha kört ekipaget mellan Helsingborg och Västerås där han lämnat tillbaka fordonet.

Roger Ogemar berättar att de fick tag på chefen som svarade lite sömndrucket och påstod att han befann sig i en bil utanför Norrköping, på väg tillbaka till Helsingborg.
– Han bekräftade förarens story, men tiderna han uppgav var inte riktigt desamma, säger Ogemar. Med de tider han uppgav, skulle han i så fall ha kört från Västerås till Norrköping på 23 minuter.
Vare sig chefen eller föraren kände till att dygnsvila inte får tas ut i ett rullande fordon.

Föraren hade endast haft fyra lagliga timmars dygnsvila vilket renderade i böter om 4000 kronor samt en godkänd dygnsvila om 9 timmar på kontrollplatsen. Företaget ålades en sanktionsavgift om 6000 kronor för att inte ha förhindrat överträdelsen samt hamnade i Transportstyrelsens riskbedömningssystem för intressanta företagskontroller.

Under tiden vägdes en svensk lättlastare in med 63 procents överlast samt avsaknad av tidbok, vilket summerades med en bot på 5500 kronor samt avlastning.

När föraren av en estnisk trailerdragare med 11 pappersrullar på väg till Estland med viss tvekan öppnade sidan för kontroll av lastsäkring, visade det sig inte finnas några band alls på de nio framförvarande rullarna.
– Föraren, som inte tyckte det var anmärkningsvärt, erhöll en bot om 1500 kronor för bristande lastsäkring och fick sedan göra om och rätt, säger Ogemar.

Sedan dök ett bekant Stockholmsbaserat åkeri upp. Vi har tidigare skrivit om dem både gällande trafiktillstånd samt för långa ekipage.
– Även denna gång var ekipaget för långt med sina 24,7 meter, säger Roger Ogemar.
Släpet fick lämnas kvar för avhämtning med en kortare lastbil.

Vi kontaktar Michael Hillblom på Förlängda Armen AB. Hillblom förklarar att det var ett inhyrt åkeri som drog släpet. Han kommer imorgon att svara på övriga frågor vi ställt om händelsen.


Kontrollpats Karleby fylldes snart med fordon som skulle kontrolleras. Speditörerna på bild är inte misstänkta för något brott. Foto: Roger Ogemar
Kontrollpats Karleby fylldes snart med fordon som skulle kontrolleras. Speditörerna på bild är inte misstänkta för något brott. Foto: Roger Ogemar

Om artikeln

Publicerad: 2019-11-20 17:11
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Förlängda Armen Kör- och vilotider Lastsäkring Polisen Sanktionsavgift Västerås