Sveriges Åkeriföretag i möte med Peter Lundgren (SD) om branschfrågor

Nyligen träffades Europaparlamentarikern Peter Lundgren (SD) och tre representanter från Sveriges Åkeriföretag, SÅ, under ett 2,5 timmar långt lunchmöte på det anrika tradarhaket i Klevshult. Där diskuterade man den rådande situationen i vägtransportbranschen, där olaglig trafik och chaufförsbrist utgjorde några av de viktiga punkterna.
- Ett mycket positivt möte med en avslappnad diskussion, kommenterar Peter Lundgren och får medhåll av Peter Svensson på SÅ.

Peter Lundgren har en så kallad ”plenumfri vecka” den här veckan. Det innebär att han inte behöver befinna sig i Bryssel, men ledig tid handlar det inte om.
– Nej, det är en hel del att jobba med på hemmaplan och när Sveriges Åkeriföretag initierade mötet, som hölls i måndags, passade det så klart bra att jag var hemma i Sverige, säger han.

SÅ representerades av vd:n Rickard Gegö, John Woxström, juridiskt sakkunnig och Peter Svensson, branschföreträdare hos SÅ.

Du har jobbat hårt med framförallt branschfrågorna i EU under många år. Men det är första gången som du och SÅ sitter ner i ett möte om vägtransportbranschen, även om ni så klart träffats och pratats vid tidigare. Vad pratade ni om i Klevshult?
– Vi diskuterade väldigt mycket som rör branschen. Allt från miljöfrågor till mobilitetspaketet, chaufförsbristen, Polens frikostiga utfärdande av förartillstånd och den osunda konkurrens som uppstår när transportörer inte följer gällande lagar och regler. Det var många viktiga ämnen och jag upplevde det som att vi har samma syn på vilka problem som råder i branschen, förklarar Peter Lundgren.

Peter Svensson håller med Lundgren och menar att mötet blev lyckat.
– Vi hade ett mycket bra och innehållsrikt möte där vi diskuterade åkerinäringen. EU-politiker har vi kontakt med i första hand genom NLA (Nordic Logistics Association) men även direkt, via representanter från Sveriges Åkeriföretag. Vårt påverkansarbete pågår ständigt med alla politiker och vi samarbetar med att tillföra branschkunskap, förklarar han..

Ett av ämnena under mötet som Peter Svensson exemplifierar är effektiva kontroller av yrkestrafiken på vägarna. Dessa är viktiga för att på så sätt skapa förutsättningar för dem som utför det arbetet i form av mer resurser, utrustning och gemensamma register.
– För att komma tillrätta med olagliga transporter krävs ju att man kontrollerar och lagför enligt regelverket, menar han.

De polska förartillstånden har engagerat Peter Lundgren förr och ännu har han inte sagt det sista ordet i det ämnet.
– Här måste EU bli betydligt bättre på att följa upp och kontrollera så att medlemsländerna sköter sig. Det kommer jag att fortsätta jobba för, lovar Lundgren.


Chaufförsbristen är ett annat
viktigt ämne som togs upp under mötet. Hur attraherar vi unga människor att söka sig till chaufförsyrket?
– Vi måste berätta om vilket intressant, viktigt och fritt jobb det är att vara chaufför för att få unga killar och tjejer att söka sig till branschen. Här behöver vi hjälpas åt för att lyfta yrket. Det behöver bli mer attraktivt och man behöver arbeta med bland annat arbetstider för att få ihop arbete, familj och fritid. Kompetens behöver fyllas på kontinuerligt. YKB är bra men man behöver uppdatera kursinnehållet löpande, säger Peter Svensson.

Lundgren understryker att vägtransportbranschen först behöver storstädas för att över huvud taget ha en chans att kunna locka till sig nya yrkesförare. Att bara ”prata väl” om branschen duger inte, förklarar han.
– Det har aldrig någonsin hjälpt att köra huvudet i sanden. För att komma tillrätta med ett problem måste man först förklara själva problematiken så att det blir tydligt vad det är man står inför. Här har vi ett jobb att göra, menar Peter Lundgren.

En annan stor utmaning är miljöområdet och klimatutsläpp, förklarar Peter Svensson.
– Här behöver alla vara kloka och politiken måste se till så att åkerinäringen får långsiktiga beskattningsmodeller för att kunna investera i fordon på ett klokt sätt. I närtid är det viktigt att få till kontrollerna av yrkestrafiken och att branschen arbetar med attraktivitet och hållbara transporter.

Samverkan, samarbete och att dra åt samma håll, upplever tidningen Proffs är den röda tråden när vi intervjuar Lundgren och Svensson. Politikerna har i det fallet en viktig roll, menar Peter Svensson.
– Det är bra om våra EU-politiker samverkar för att se till att det blir en sund konkurrens på lika villkor, avslutar han.

Om artikeln

Publicerad: 2019-10-30 15:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist EU Miljö Peter Lundgren Peter Svensson Schysta villkor Sveriges Åkeriföretag