Foto: Proffs, arkiv

Thomas Morell till infrastrukturministern om beställaransvaret:

”Svara på kärnfrågan, Tomas Eneroth”

Skärpningen av beställaransvaret 2018 är uddlös, skriver Thomas Morell (SD) i sin senaste interpellation. Åklagare lägger ner vad han ser som skolexempel på brott mot beställaransvaret. Han anser också att infrastrukturminster Tomas Eneroth undviker att svara på kärnfrågan. Och trots att förändringarna i sin nuvarande form inte fungerar, tar infrastrukturministern varje medialt tillfälle i akt att berätta att han drivit fram skärpningen.

Thomas Morell som sitter i Trafikutskottet, vill att Tomas Eneroth (s) svarar på kärnfrågan och har formulerat en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth vilken han avslutar med att ställa ministern frågan: Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa syftet med den skärpta lagstiftningen gällande beställaransvar?

Thomas Morell inleder interpellationen med att påminna Tomas Eneroth om att frågan om beställaransvaret ställts tidigare.

Han pekar på att ministern aldrig missar ett tillfälle att berätta om de åtgärder regeringen vidtar för att komma tillrätta med det omfattande fusket inom transportsektorn och att det återkommande budskapet ministern förmedlar, är den skärpning som gjordes gällande beställaransvaret den 1 juli 2018.

Vad hjälper skärpt lagstiftning när det ändå inte leder till en påföljd, frågar Thomas Morell.


I interpellationen använder Thomas Morell åter exempel från verkligheten för att förtydliga att skärpningen i sin nuvarande form inte fungerar bra, eller ens alls. I ett fall har åklagaren lagt ner ett inrapporterat ärende om beställaransvar då man inte ansett sig kunna bevisa ”att beställaren vid tidpunkten för beställningen kände till att transportören bryter mot artikel 8 EG 1072/2009” eftersom transportören hade alla tillstånd som krävs”.

Men, i det aktuella fallet var det inte fråga om att tillstånd saknades. Det handlade om brott mot cabotagereglerna. Trots att ärendet är vad Morell kallar ett ”näst intill skolexempel på hur en cabotagetransport inte får gå till”, väljer åklagaren alltså att inte driva det till rättslig prövning.

När Tomas Eneroth fick frågan om beställaransvaret av Morell förra gången, lämnade han ett svar Morell tyckte var märkligt.
”De ändrade reglerna har varit i kraft ett år och behöver utvärderas innan det är möjligt att dra några slutsatser om vilken effekt de fått. Den 22 augusti 2019 tillsatte regeringen en utredning om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg för att stärka kontrollverksamheten. I uppdraget ingår att utredaren ska se över hur kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder, inklusive organisatoriska åtgärder, för att fler ska följa reglerna på området.”

Thomas Morell skriver att svaret inte berör den ursprungliga frågan. Svaret hänvisar till en pågående utredning om hur kontrollverksamheten ska vara organiserad vilket är något helt annat och berör inte att åklagarna inte nyttjar den skärpta lagstiftningen för beställaransvaret.

Får detta fortgå, anser Morell att den skärpta lagstiftningen blir fullständigt verkningslös och den osunda konkurrensen får fritt tillträde till marknaden.

Min fråga är enkel, skriver Thomas Morell avslutningsvis:
”Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att säkerställa syftet med den skärpta lagstiftningen gällande beställaransvar?”

Här läser du interpellationen i sin helhet.


Om artikeln

Publicerad: 2019-10-17 16:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagare Beställaransvar Infrastrukturministerna Otillåtet cabotage Thomas Morell Tomas Eneroth