Speditör rapporteras för brott mot beställaransvaret – igen

Den aktuella speditören har den senaste tiden dragit på sig en rad anmälningar om brott mot beställaransvaret när åberopandet av kombitransport fallit och det istället blivit misstänkta otillåtna cabotage.

Under eftermiddagen den 6 september hade yrkestrafikgruppen i Västerås med sig två poliser som ska valideras för fordonsbesiktning på högre nivå. De ville praktisera lite innan provet så Västerås yrkestrafikgrupp tog med dem till Sala där de fick ta del av mer än kör- och vilotidskontroller.

Ett ekipage vinkades in och poliserna fick se yrkestrafikgruppen i arbete i skarpt läge eftersom ekipagets förare, som lastat i Grycksbo och var på väg till Katrineholm, inte kunde åberopa kombitrafik.
– Det är 25 mil mellan orterna vilket är bra mycket mer än 15 mil, säger Roger Ogemar. Cabotage kunde de inte åberopa eftersom fordonet varit i Sverige sedan 16 augusti.

Åkeriet kontaktades och mannen som svarade ansåg att speditören skulle betala sanktionsavgiften eftersom det var de som hade planerat körningen.
– Nu är det dock så att åkeriet är ytterst ansvarigt och därmed också måste betala, säger Ogemar. Om det sedan är speditören, åkeriet eller någon annan som betalar, är egalt.
Senare ringde en kvinna från åkeriet och meddelade att de skulle betala, men först dagen efter varför ekipaget klampades.


Den 6 september betalades
också sanktionsavgiften för Salaekipaget och Roger Ogemar låste upp klampen.

Det slutar dock inte riktigt där. Precis som yrkestrafikgruppen i Eskilstuna, tycker sig Ogemar se ett mönster bland den aktuella speditörens ekipage som stoppas och landar i otillåtet cabotage trots att det hänvisas till kombitrafik.
– Jag upplever att det vid de tillfällena oftast är inhyrda åkerier som utför körningarna istället för deras egna dragare, säger han.

Vad är skillnaden på om det är en av speditörens egna dragare eller ett inhyrt åkeri?
– Eftersom det är åkeriets ansvar, hamnar sanktionsavgiften vid otillåtet cabotage hos åkeriet och om det hade varit speditörens eget dragfordon, hade de själva fått betala. Nu blir det det inhyrda åkeriet som får stå för notan, säger Roger Ogemar.

Bilinspektör Roger Ogemar har upprättat en anmälan om brott mot beställaransvaret riktat mot speditören.

Foto: Roger Ogemar

Om artikeln

Publicerad: 2019-09-11 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Kombitrafik Trafikpolisen Transportfusket Västerås