Speditören är i nuläget inte misstänkt för något brott. Foto: Roger Ogemar

Bulgariskt åkeri fast för otillåtet cabotage:

”Ta bilen jag behöver den inte”

När bilinspektör Roger Ogemar och hans kollegor rullar ut för att påbörja sitt arbetspass, får de syn på en bulgarisk dragbil med en svenskregistrerad trailer. Ekipaget är lite extra intressant eftersom trafikpolisen och den aktuella speditören tidigare har haft med varandra göra i cabotageärenden. Ogemar vinkar med sig ekipaget och stoppar det i de norra delarna av Västerås.

En vanlig företeelse är att det sitter makedonska medborgare bakom ratten i bulgariska dragbilar. Så även den här gången.
– Föraren uppgav att han glömt sitt förartillstånd i en annan lastbil. Vi informerar honom om att det är slutkört om han inte kan uppvisa ett sådant, förklarar Roger Ogemar.

Så småningom ordnar föraren fram ett foto på något som skulle föreställa hans makedonska motsvarighet till YKB, vilket i sig inte är giltigt i Europa. Och även om det skulle gälla, är det inte okej att visa ett foto på beviset.
– Vidare uppger föraren att han hämtat en tom trailer i Eskilstuna som tillhör speditören, som han senare skulle lasta i Borlänge och därefter lämna i Eskilstuna igen. Och att han kör efter kombidirektivet. Hans utsago verifieras senare av speditören i fråga, berättar Ogemar.

När åkeriet kontaktas berättar de att dragbilen är stationerad i Eskilstuna för kombikörningar, och att den kom till Sverige för två månader sedan.
– De förklarar vidare att förarens förartillstånd är på gång. Men utan dokumentation faller detta inom ramen för otillåtet cabotage, konstaterar Roger Ogemar.

Men det finns fler frågetecken.
– Utöver detta är bilen utrustad med en analog färdskrivare, trots att den är tvungen att ha en digital.


När en ny kontakt tas med
åkeriet, berättar bilinspektören att man har beslutat att ta ut ett förskott på sanktionsavgift om 40 000 kronor för otillåtet cabotage.
– Då tycker åkaren att han kan skicka en annan förare att ta över bilen, för att sedan köra med godset ända ner till Italien. Han menar därför att han ska slippa att betala sanktionsavgiften, berättar Roger Ogemar.

Efter en tids diskussion börjar åkeriägaren att bli högljudd i telefonen.
– Han säger att vi kan ta bilen, han behöver den ändå inte. Och någon sanktionsavgift tänker han inte heller betala.

Efter flera samtal med åkeriet konstaterar Roger Ogemar och hans kollegor att åkaren i själva verket inte har en aning om vad det är för typ av transport hans dragbil för tillfället kör.
– Uppenbarligen känner han inte till vilka regler han ska hänvisa till, eller vilken dokumentation han ska visa upp.

Åkarens ovilja att betala slutar med att ekipaget ställs upp och klampas.

Efter 36 timmar låses klampen upp enligt gällande, tidsbegränsande bestämmelser. Kanske hann åkaren känna en viss glädje över att ha lyckats vänta ut trafikpolisen?

Men säg den glädje som varar.
– Klampen åkte på direkt igen mot bakgrund av att fordonet inte har rätt färdskrivare, förklarar Roger Ogemar.

Totalt är åkeriet skyldiga att betala 40 000 kronor i förskott på sanktionsavgift för otillåtet cabotage, samt att föraren fått en bot på 5 500 kronor för att inte kunna visa upp sitt förartillstånd och för att ha kört med en icke godkänd färdskrivare.

I skrivande stund står ekipaget kvar med den gula klampen runt dragbilens framhjul. Några pengar har åkeriet inte betalat och om åkeriet menade allvar med att överlåta sin dragbil till den svenska staten återstår att se.

Om artikeln

Publicerad: 2019-08-28 15:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Schysta villkor Trafikpolisen Transportfusket Västerås