Kammaråklagaren om beräkning av överlast: ”Borde varit ändrat för länge sedan”

Dagens beräkningsgrunder för överlaster kan ge orimliga konsekvenser. Önskemålet om att beräkna överlast mot totalvikten istället, började drivas redan 2016 och har fått stöd av myndigheterna under vägen, men något beslut har ännu inte kommit.
Kammaråklagare Johan Bülow, Utvecklingscentrum i Malmö
Kammaråklagare Johan Bülow, Utvecklingscentrum i Malmö

Den 9 juli stoppade Västerås yrkestrafikgrupp ett husvagnsekipage utanför Sala. Det blev 1000 procents överlast, böter och indraget körkort på plats. Artikeln har fått spridning och när Radio P4 Västmanland ska göra en intervju med polisen om hur man ska lasta en husvagn, kommer det aktuella fallet upp och med det frågor om totalvikt och tillåten lastvikt.

Det är yrkestrafikgruppens gruppchef Lars Aldén som får svara på P4:s frågor som förvisso handlar om hur man ska lasta rätt, men tyngdpunkten ligger på vikterna och att det inte räcker att titta på totalvikten. Man måste också veta vad lastvikten är för annars kan det gå så illa som i artikeln.

Lars Aldén lyfter även ansvaret husvagnsförsäljarna har att fråga kunden om vad de ska använda husvagnen till. Ska de åka land och rike runt, är en husvagn med 40 kilos lastvikt knappast rätt fordon.

Vill du höra radioinslaget, gör du det här med början vid cirka 12.00. Intervjun följs sedan av en intervju med en husvagnscampare. Där rekommenderar Aldén att använda Släpvagnskalkylatorn på Transportstyrelsens hemsida.
– Men, det är bra att kontrollväga vagnen tom, inte minst äldre vagnar som kan ha samlat på sig fukt och liknande, säger Aldén.

Det pågår en översyn av hur överlast ska räknas. Önskemålet är att överlast istället ska beräknas mot totalvikten. Redan 2016 började Husbilsombudsmannen det mödosamma arbetet för att få till stånd en ändring av beräkningsgrunderna för överlaster. Det är Riksåklagaren som kan ändra sina föreskrifter, men det har tagit lång tid och är ännu inte färdigt. Vi vill återkomma till det senare.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Vi kontaktar kammaråklagare Johan Bülow på Utvecklingscentrum i Malmö.
– Jag stödjer helt och fullt en förändring till att beräkna överlasten mot totalvikten, säger han. Detta har jag diskuterat länge med polisen och Transportstyrelsen.

Åklagarmyndigheten har svarat på en remiss där Transportstyrelsen föreslog just detta och då tillstyrkt förslaget.
– Det nuvarande sättet att beräkna överlasten ger i vissa fall orimliga konsekvenser, som exempelvis i det fallet artikeln beskriver, säger Bülow.

Vid en förändring skulle de tabeller som ligger till grund för beräkningar av botbeloppen vid överlast naturligtvis behöva räknas om, fortsätter Bülow. Det är därför viktigt att en förordningsändring publiceras i god tid före det att ändringen träder i kraft.
– Senaste exemplet på att så inte alltid görs, är lagen om fordons registrering och användning som kom ut den 7 juni och ersatte lagen om vägtrafikregister som upphörde att gälla den 1 juli. Det handlade alltså om tre till fyra veckor som andra myndigheter hade på sig att anpassa sig, säger han.

Konsekvensen av det är att polisen nu inte kan utfärda föreläggande om ordningsbot för exempelvis att framföra oregistrerat fordon. Dessa ärenden måste istället rapporteras till åklagare i avvaktan på att ändringar hinner göras i den så kallade ordningsbotskatalogen.

Den önskade förändringen av överlastberäkning skulle, om den genomförs, dessutom stämma bättre överens med unionsrätten att beräkna överlasten på detta sätt, fortsätter han.
– Det är enligt min uppfattning helt klart genomförbart att ändra beräkningssättet för överlast och det borde varit ändrat för länge sedan, avrundar Johan Bülow med eftertryck.

Om det verkligen ska behöva ta såhär lång tid att ändra något som fått stöd av myndigheterna och var flaskhalsen har uppstått, kommer vi att undersöka närmare.

[pro_ad_display_adzone id=”212″]

Gruppchef Lars Aldén Foto: Jonas Nordin
Gruppchef Lars Aldén Foto: Jonas Nordin

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-18 16:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagare Åklagarmyndigheten Beräkningsgrunder Bülow Husvagn Lastbilar Överlast Riksåklagaren Transportstyrelsen