Arbetet med mobilitetspaketet riskerar haverera

”Kan få börja om”

Europaparlamentets röstning om mobilitetspaketet i plenum, har skjutits upp. Inget nytt datum är satt. Röster har höjts för att röstningen ska ske efter EU-valet då nya parlamentariker installeras. Om så blir fallet, blir det sannolikt till att börja om hela arbetet igen.

Av Göran Rosengren och Heidi Bodensjö

Mening var att Europaparlamentarikerna skulle rösta om det första mobilitetspaketet som rör utstationering, kör- och vilotider och cabotage, den här veckan.

Till en början verkade det som att det trots allt ändå skulle röstas om cabotagerapporten som var den enda som godkändes den 10 januari. Så blir det nu inte beslutades det vid parlamentets talmanskonferens som hölls den 7 februari i Bryssel.

Eftersom det inte fanns någon garanti för att någon text skulle godtas, beslutades det att skjuta upp omröstningen.
– Det mest sannolika är att man kommer att genomföra omröstningen i någon av de två andra sessionerna i Strasbourg i mars, säger Christofer Frisk, EU-parlamentariker Peter Lundgrens (SD) politiske rådgivare.

Men hur det kommer att gå är en helt annan sak tillägger han.
– Det man då i så fall kommer att lägga fram är cabotaget så som det antogs av utskottet. De andra två filerna (utstationering och kör- och vilotider, reds anm) kommer att bli kommissionens ursprungliga förslag.

Något exakt nytt datum för omröstningen är dock inte satt trots att parterna nu söker efter en kompromiss att enas kring. Något som kan bli svårt. Ismail Ertug, tysk socialdemokratisk EU-parlamentariker i EU-gruppen S&D samt i EU:s Transportutskott, säger att han vill att röstningen sker i mars under vecka 11, förutsatt att det finns en solid kompromiss.


Under alla omständigheter
gör tidsplanen det nu svårt att ha triloger med EU-rådet i slutet av mandatperioden. Rådet antog sin förhandlingsposition redan i slutet av förra året, däremot har parlamentet inte enats om en ståndpunkt.
– Men om omröstningen skulle ske i mars så kan förhandlingarna börja. Om det däremot inte blir någon votering i plenum under den här mandatperioden, då är nästa parlament inte bundet av någonting.

Vad innebär det i klartext?
– Börja om!

Enligt vad tidningen Proffs erfar finns det många länder i unionen som vill förhala beslutsprocessen, något som vi tidigare har rapporterat. Christofer Frisk bekräftar att så är fallet.

Vad kan det innebära rent tidsmässigt för arbetet med att komma ”i mål” med mobilitetspaketet i nämnda delar?
– Jag tror att vi kan förvänta oss att vissa länder kommer att lämna in alla tänkbara ändringsförslag i mars och därefter kan det gå precis hur som helst med voteringen, menar Christofer Frisk.

Att ett politiskt beslut kan vara en tidsödande och omständlig process är inget ovanligt. Men turerna kring mobilitetspaketet har varit ovanligt segdragna.
– Det här unikt! Jag har aldrig varit med om något liknande, att man inte lyckas få till en position i utskottet och att det ändå ska gå vidare till plenum. Och då har jag ändå arbetat i Bryssel i 18 år, avslutar Christofer Frisk.

Enligt vad tidningen Proffs erfar arbetar nu parlamentets olika politiska grupper vidare med förslagen och man förhandlar för att se om en gemensam ståndpunkt går att nås. Allt för att försöka komma överens om de textförslag som parlamentet senare kan komma att rösta om.

Många politiska grupper är splittrade. Inte endast mellan öst och väst utan även inom länderna i öst och väst. Det beror bland annat på vilket av de tre lagstiftningsförslagen som kan vara första prioritet för ett enskilt land.

Torsdagen den 14 februari träffas gruppordförandena igen för att föreslå en preliminär dagordning till plenum för mars. Nästa träff för ordförandena är 7 mars då de fastställer den slutgiltiga dagordningen för plenum för veckan därpå.

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-12 15:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage EU Kör- och vilotider Mobilitetspaketet Schysta villkor Utstationeringsdirektivet