Polsk arbetsgivarorganisation vill att EU stoppar arbetet med mobilitetspaketet

Den polska arbetsgivarorganisationen Transport Logistyka Polska, TLP, vill att EU drar i bromsen och väntar tills efter det förestående EU-valet innan man går vidare i arbetet med mobilitetspaketet. Organisationens främsta farhågor är att de politiska partierna i parlamentet inte kommer att ta ansvarsfulla beslut utan att man istället kommer att utnyttja den fortsatta processen för att visa sin styrka, menar TLP i sitt brev till parlamentet. Ett brev som är adresserat till Antonio Tajani, Europaparlamentets talman - och som är undertecknat av Maciej Wroński, president för TLP.

TLP menar bland annat att de dokument som på senare tid har lämnats in i arbetet med mobilitetspaketet inte har diskuterats med samtliga berörda parter. Dessutom anser de att det ständigt presenteras nya radikala lösningar som ligger ganska långt ifrån ämnesområdet i kommitténs förslag. Lösningar som inte heller har varit föremål för några djupgående diskussioner, inte ens bland parlamentsledamöterna själva.

TLP framhåller även att det finns en stor spricka bland parlamentsledamöternas olika uppfattningar i sakfrågorna, liksom att de misstänker att lagstiftningsförfarandet inte har gått rätt till.

I brevet uttrycker Maciej Wroński sin oro över att parlamentets arbete med mobilitetspaketet blir allt mindre transparent och att man inte heller tycks ha gjort några konsekvensanalyser av de socioekonomiska effekterna.


För att skapa lugn och ro
i arbetet med mobilitetspaketet vill TLP därför att Europaparlamentet avbryter arbetet och sätter igång igen först efter valet till EU-parlamentet senare i vår.

Stefan Back är ansvarig för EU- och transportpolitik på bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen. Han menar att det nuvarande läget i parlamentet, där känsliga frågor går till plenaromröstning utan någon utskottsrekommendation, riskerar att försvåra diskussionerna med rådet och kommissionen avsevärt.
– Det vi behöver på vägtransportmarknaden är gemensamma regler som går att kontrollera och skapar effektivitet på marknaden. Frågan är dock om ett omtag som det polackerna skisserar gör det lättare att skapa sådana regler. I grunden finns ju en rätt djup spricka mellan medlemsstaterna i dessa frågor. Kommer ett nytt parlament och en ny kommission att göra det lättare att komma överens? funderar han.

Läs hela brevet från TLP till Europaparlamentets talman här (pdf, engelsk version).

Om artikeln

Publicerad: 2019-02-05 16:05
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Mobilitetspaketet TLP Transport Logistyka Polska Transportföretagen